Speelpleintjes en skateparken: aanpak Oostkamp

Icoon_skater (grote weergave)

De skateparken gaan terug open, dit onder supervisie. De grote speelpleinen De Valkaart en Ridefort (Dominiek Savio) blijven voorlopig dicht, zoals ook voorgeschreven door de nationale veiligheidsraad. Kleinere, buurtspeelpleinen worden niet langer afgesloten. In Oostkamp rekenen we op de burgerzin van de inwoners om hier correct mee om te gaan.

De skateparken worden opgesteld, maar gebruik is slechts toegelaten onder supervisie. Die supervisie wordt georganiseerd door de gebruikers zelf. Dit kunnen vb. de ouders zijn, of volwassen leiding van de jeugdbeweging… .

De grote speelpleinen aan De Valkaart en Ridefort (Dominiek Savio) blijven voorlopig dicht, zoals voorgeschreven. Dit zijn speelpleinen die van nature veel bezoek lokken vanuit de ruimere omgeving en die samenscholing is net wat we voorlopig nog steeds moeten vermijden. Kleinere pleintjes in wijken worden wel terug opengesteld. Die worden vaak individueel gebruikt en bieden zo een welgekomen recreatief element voor bijvoorbeeld tijdens een gezinswandeling in de buurt. Ouders kunnen zelf oordelen hoe zij hiermee omgaan. Er wordt in elk geval aangedrongen om de social distancing regels te respecteren.

De multi-sportvelden waren al opengesteld. Ook daar wordt verwacht dat gebruikers de richtlijnen van de federale overheid volgen.

De politie is ingelicht van deze afspraken en zal opvolgen of alles goed nageleefd wordt.

Jan de Keyser, burgemeester: We nemen de oproep van de jeugdsector ter harte om in de zogenoemde exit-strategie voldoende aandacht te schenken aan kinderen en jongeren. Met het openstellen van kleinere speelaccommodatie en tegelijkertijd de skaters aan hun trekken te laten komen, proberen we de jeugd speelse alternatieven in deze uitzonderlijke tijden aan te bieden. Met dit besluit volgen we de filosofie van de nationale veiligheidsraad, en openen dus skateparken en laten grote speelpleinen afgesloten. Maar als we spreken over burgerzin, moeten we dit ook durven in de praktijk brengen. Mensen kunnen voor zichzelf denken en we vertrouwen er ook op onze inwoners om de richtlijnen op de volgen en er correct naar te handelen. Laat de kinderen maar ‘veilig ravotten’.

op 19 mei 2020
Nieuwsoverzicht
LCP