Open brief van de burgemeester - 28/4/2020

Nieuwsbrief_bgm_eindejaar (grote weergave)
“Kom niet te dicht, aub“

In je kot blijven én niet meer de reguliere zaken kunnen doen. Het was een serieuze uitdaging de voorbije weken.

De komende weken starten we onze complexe samenleving stapsgewijs opnieuw op. Eerst het werk en de winkels, vervolgens de scholen. Pas nadien veel andere dingen. Dat wordt een nog grotere uitdaging.

De slagzin ‘Blijf in je kot’ passen we aan naar de vriendelijke vraag “Kom niet te dicht aub”.

Vrijdagavond lichtte de Nationale Veiligheidsraad een eerste tip van de sluier op. Niets van wat werd verteld, is al zeker en verworven. Het virus is nog niet definitief verslagen en kan op elk moment opnieuw pieken.

Zeer veel kleine en grote vragen blijven op dit moment nog onbeantwoord. Ook de gemeentelijke corona-crisiscel zit nog met talrijke vragen. Met mondjesmaat krijgen we beter licht op de zaak. Bijzonder vervelend, maar het is niet anders.

Zo hopen we deze week zo snel mogelijk de gedetailleerde coronarichtlijnen te ontvangen die vanaf 4 mei gelden. Welke regels wijzigen exact? Wat blijft er behouden?

Daarnaast verwachten we ook verdere informatie over de heropstart van alle bedrijven op 4 mei, de heropening van alle winkels op 11 mei en de schoolstart op 15 en 18 mei.

Samen met de levering en bedeling van de mondmaskers, krijgen deze elementen de komende dagen onze volledige focus. Informatie over de latere stappen en versoepelingen, verwachten we pas veel later.

We krijgen terecht veel vragen van onze inwoners, winkeliers, bedrijven, horeca-uitbaters en verenigingen. We geven het liefst meteen heldere antwoorden. Wat we nog niet weten, delen we ook eerlijk mee. We begrijpen de frustraties. Ook die van de vele mensen die echt nood hebben aan contact met vrienden en familie, wat voorlopig nog steeds niet kan.

Zeer veel mensen zetten zich de komende weken ten volle in om de herstart veilig te laten verlopen. We denken daarbij aan onze winkeliers, bedrijfsverantwoordelijken, schooldirecties en leerkrachten, onze eigen gemeentelijke diensten ,… en ook vele anderen.

Zij worden onze helden de komende weken. Net als de ouders die thuiswerken en tegelijk hun kinderen opvangen of ondersteunen bij hun schoolwerk. Als zij allemaal slagen in hun opdracht én we houden ons met z’n allen aan de afstands- en hygiëneregels, dan krijgen de medewerkers in de zorg en de medische sector een welverdiende adempauze.

Ik geloof ten volle in de kracht van de 8020-ers. We houden ons zo goed mogelijk aan alle regels. We helpen wie het mentaal of praktisch moeilijk heeft. We tonen geduld en hebben begrip voor elkaar. Daarom zijn wij #8020 en slagen we in deze enorme uitdaging.

Jullie hebben de voorbije 6 weken jullie beste kant laten zien, daar ben ik heel fier op. Ook nu gaan we er allemaal samen in slagen. De komende weken bewijzen we dat we goed voor elkaar blijven zorgen in ons #8020. Daar ben ik zeker van!

Je burgemeester

Jan de Keyser  

op 28 april 2020
Nieuwsoverzicht
LCP