Gemeente Oostkamp denkt vooruit: ondersteuning nà corona

noun_Information_2447145 (2) (grote weergave)

Naast ondersteuning en communicatie tijdens deze acute fase van de corona-crisis, kijkt de gemeente al vooruit naar hoe ze het sociale en economische leven kan ondersteunen bij de terugkeer naar het ‘normale leven’. Sleutels hierin zijn het stimuleren van de lokale economie en het nieuw leven inblazen van onze gemeenschap vol verbondenheid.

Op vandaag wordt nog sterk gewerkt aan ondersteuning tijdens de crisis: duidelijke crisiscommunicatie, ondersteuning van de zorgsector (vb. door mondmaskers te verdelen), telefonische informatie via de noodlijn, overleg met de economische sector, aankoop mondmaskers voor alle inwoners… Maar het is belangrijk al vooruit te blikken.

Op korte termijn wil de gemeente de lokale economie ondersteunen door te faciliteren om ‘veilig’ te kunnen shoppen. In samenspraak met UNIZO en Shopping wordt gewerkt aan een handelaars-veiligheidskit. Daarin zit o.a. tips en aanduidingen hoe je afstand kunt houden. Ook het breed verdelen van mondmaskers voor alle inwoners, voor die situaties waar het onmogelijk is de sociale afstand van 1.5 meter te bewaren, is belangrijk om mensen terug veilig te laten winkelen.

Op langere termijn zijn er een aantal thema’s die de aandacht verdienen.

-            Lokale economie. Ook het stimuleren van inwoners om lokaal te shoppen is hierbij belangrijk. De gemeente kan alleen het verschil niet maken, maar een hele gemeenschap wel. ‘Winkelhieren' is daarbij het kernwoord.

-            Evenementen en verenigingsleven: stap voor stap moeten we ook weer leren het sociale leven terug op te nemen. Sommigen zullen hier te snel willen in schakelen, anderen zullen te terughoudend zijn. Er moet gezocht worden naar een evenwicht. Ook eigen evenementen om het sociale en economische leven te stimuleren worden onderzocht.

-            Sociale ondersteuning. Sommige mensen / gezinnen zullen kwetsbaarder uit deze crisis komen, financieel, op vlak van gezondheid of vb. leerachterstand. Ook voor hen wil de gemeente er staan.

Om voor deze diverse sectoren de juiste maatregelen uit te werken, wordt er op verschillende sporen gewerkt. Binnen de organisatie is een taskforce bezig met het uitwerken van concrete voorstellen rond bovengenoemde thema’s, waarbij we op zoek gaan naar creatieve & innovatieve ideeën en voorstellen. De Gemeenteraad zal hier uiteraard ook een belangrijke rol in spelen en actief bij worden betrokken. Het spreekt voor zich dat dit alles in nauw overleg en samenspraak zal gebeuren met de lokale economische actoren en vertegenwoordigers vanuit het sociale en verenigingsleven.  We willen er immers voor zorgen dat er voor de maatregelen van bij de start een zo groot mogelijk draagvlak wordt gecreëerd. Dit geeft de meeste kans op succes.

Jan de Keyser, burgemeester: “We willen bewust kiezen om geen maatregelen te voorzien die én geld kosten én te weinig impact hebben. Zo geloof ik minder in een waardebon van 5 of 10 euro om lokaal te shoppen. Op zich is het wel een leuk cadeautje én een eenvoudige oplossing maar ik ben ervan overtuigd dat we daarmee niet de sterkste oplossing uit de kast halen om de lokale economie te relancen in het post-corona-tijdperk. We willen samen met de economische / sociale sector inzetten op structurele ondersteuning op langere termijn. Deze oefening gaan we doen met alle betrokkenen en alle politieke partijen. SAMEN een traject uitstippelen biedt de grootste slaagkans die onze gemeente verdient. Ook dat is de kracht van participatie. Samenwerking en verbondenheid zitten in het DNA van onze bevolking. Daarom geloof ik ook dat we deze crisis samen te boven komen!

op 24 april 2020
Nieuwsoverzicht
LCP