Werken Stationsstraat (kant Moerbrugge) starten maandag 27 april

De gemeente zal de Stationsstraat tussen de rotonde aan Bpost tot en met de overbrugging van de Rivierbeek in de Stationsstraat vernieuwen, inclusief het kruispunt met de Moerbrugsestraat. Deze werken zijn nodig om de fiets- en verkeersveiligheid te verhogen.

Startdatum

De startdatum van de werken was door de corona-crisis lange tijd ongekend. Maar omdat er nu minder verkeer is, hebben we bij Fluvius sterk aangedrongen om de werken nu tijdens de corona-light-lockdown te starten. Fluvius moet namelijk voorbereidende nutswerken uitvoeren. Dinsdag 21 april kregen we het bericht dat het organisatorisch lukt voor aannemer Lamote om op maandag 27 april te starten. Dit was zeker niet evident want elke gemeente is vragende partij om nu werken uit te voeren.

Aard van de werken

Kruispunt
Het kruispunt Stationsstraat/Moerbrugsestraat wordt veiliger gemaakt. Het wordt duidelijker ingericht en er komen middeneilanden. Dit creëert een poorteffect, remt de snelheid af en laat fietsers toe om in twee keer over te steken. Zie afbeelding.

Fietspad
Aan de kant van het kasteel komt er een nieuw fietspad in asfalt. Het wordt verbreed tot 1,75 meter en er komt een haag tussen het fietspad en de rijweg. Het fietspad richting Oostkamp ligt al afgescheiden van de rijweg en is in goede staat. Er wordt enkel daar gewerkt waar de verbinding met het nieuwe kruispunt komt.

Voetpad
De overblijvende zone tussen het fietspad en de kasteelmuur wordt als voetpad aangelegd, op gelijke hoogte met het fietspad. Op een aantal plaatsen zal het voetpad door de steunberen van de kasteelmuur te smal zijn en zullen voetgangers even over het fietspad moeten stappen.

Rijweg Stationsstraat tussen rondpunt Bpost en kruispunt Moerbrugsestraat
Het wegdek krijgt een nieuwe asfaltlaag en de boordstenen en greppels worden vernieuwd. Hiermee wordt het probleem van de waterafvoer en de plasvorming opgelost.

Rijweg Stationsstraat van aan kruispunt Moerbrugsestraat tot aan de Rivierbeek
Het wegdek en de voetpaden worden vernieuwd, inclusief de overbrugging van de Rivierbeek.

Stationsstraat tussen Rivierbeek en Stationsstraat 237 (hobbyzaak)
Vernieuwen van de nutsleidingen. Geen herinrichting van de weg.

Openbare verlichting, elektriciteitsnet en waterleiding

 • Er komt nieuwe LED-verlichting. De verlichting ter hoogte van het kruispunt zal ’s nachts niet gedoofd worden.
 • De gas- en waterleiding tussen het rondpunt Bpost en Stationsstraat 237 (hobby-zaak) worden vernieuwd.
 • Het bovengrondse elektriciteitsnet wordt ondergronds gebracht.

Toekomstig snelheidsregime

De volledige as Oostkamp – Moerbrugge wordt zone 50

Ter hoogte van de nieuwe schoolafdeling van VBS De Vaart in de Moerbrugsestraat (vroegere Ovalco-site) komt een dynamische zone 30, wat wil zeggen dat bij begin en einde van de schooluren 30 km/uur geldt.

Timing van de werken

Fase 1: werken aan de openbare verlichting, elektriciteitsnet en waterleiding. Gebeurt door aannemer Lamote uit Assebroek.

 • Start: maandag 27 april 2020
 • Vermoedelijke einddatum fase 1: eind mei 2020 (*)

Fase 2: heraanleg van de Stationsstraat van aan rondpunt Bpost tot en met de overbrugging over Rivierbeek, inclusief kruispunt met Moerbrugsestraat.
Gebeurt door aannemer Verhegge uit Zedelgem. Hij start aansluitend op de werken van Fluvius.
Dit traject wordt opgesplitst in twee deelfasen:

 • fase 2 A: van aan rondpunt tot en met kruispunt: aanleg nieuwe rijweg
  Vermoedelijke einddatum fase 2 A: zomerbouwverlof 2020 (*)
 • fase 2 B: aanleg nieuw fiets- en voetpad kant kasteel en herinrichting van de weg tussen kruispunt met Moerbrugsestraat tot en met brug over Rivierbeek
  Vermoedelijke einddatum: eind augustus 2020
  (*)

(*) timing is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en van eventuele gevolgen van de toepassing van de afstandsregel (social distancing).

Hinder voor het verkeer

De werkzone wordt afgesloten voor het autoverkeer, niet voor fietsers. We begrijpen heel goed dat deze maatregel een grote impact heeft, niet alleen voor de weggebruikers, maar zeker ook voor de lokale handelszaken. Een veilige doorgang maken én voor fietsers én voor autoverkeer in combinatie met veilige en efficiënte werkomstandigheden voor de aannemer is niet mogelijk:

 • Er is heel veel fietsverkeer tussen Oostkamp en Moerbrugge. Daarom is het niet veilig om het fietspad richting Oostkamp als tweerichtingsfietspad te gebruiken. Hiervoor is het te smal.
 • Fietsers door het kasteeldomein laten rijden, is ook geen oplossing omdat de fietsers net voor het kruispunt in de werkzone komen.
 • Ook al was er een alternatief voor fietsers, 1 rijvak voorbehouden voor auto’s en voor hen eenrichtingsverkeer invoeren, is niet mogelijk. Er blijft te weinig ruimte over voor de aannemer om vlot en veilig te kunnen werken. 

Veiligheid gaat voor alles. De fietsers richting Moerbrugge zullen daarom plaats krijgen op de rijweg, waar een veilige doorgang voor fietsers gemaakt zal worden.

Fietsen tussen Moerbrugge en Oostkamp zal gedurende de volledige periode van de werken mogelijk zijn.

Tijdens fase 1 (27 april – eind mei 2020) blijft het kruispunt Stationsstraat-Moerbrugsestraat (voor wie van kant station komt) zo maximaal mogelijk bereikbaar voor autoverkeer.

Omleiding

Alle gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de brug van Steenbrugge.

De hulpdiensten zijn verwittigd.

De Lijn

De Lijn investeert tijdens de periode van de werken in een pendelbus tussen de Rivierstraat in Moerbrugge en Brugge ’t Zand. We danken De Lijn hiervoor.

De pendelbus rijdt van maandag tot vrijdag op volgende uren:

 • Van Rivierstraat naar Brugge ’t Zand: 7.30 uur – 8.30 uur – 17 uur – 18 uur 
 • Van Brugge ’t Zand naar Rivierstraat: 7 uur – 8 uur – 12.30 uur – 16.30 uur – 17.30 uur – 18.30 uur 

Niet-bediende haltes: A. Rodenbachstraat, De Valkaart en Moerbrugge Post.

Tip voor gebruikers van De Lijn: abonneer u op de omleidingsinfo van De Lijn. Dan word je automatisch op de hoogte gebracht wanneer bepaalde haltes niet bediend kunnen worden: www.delijn.be/omleidingen  

Investering

De wegenwerken zijn toegewezen voor 625.167,70 euro incl. btw

Koop lokaal

De werkzaamheden zullen ongetwijfeld een impact hebben op de lokale handelszaken. Daarom de warme oproep: blijf bij de Moerbrugse handelszaken kopen, want door lokaal te kopen, steunen we onze eigen economie en zorgen we voor mekaar!

Waar kan je terecht met jouw vragen

Het is onze gewoonte om bij grote wegenwerken een bewonersvergadering te houden om het dossier persoonlijk toe te lichten en te luisteren naar de vragen van de bewoners. Door de corona-maatregelen is dit nu helaas niet mogelijk.  

Je kunt je vragen telefonisch of via e-mail stellen aan Jonas Bethune, projectleider of één van zijn collega’s:

 • Bel naar 050 819 880. Bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, op dinsdag tot 19 uur.
 • Mail naar openbarewerken@oostkamp.be

Op de hoogte blijven

 • Website
  Je vindt de updates op deze pagina
 • Nieuwsbrief
  Wil je graag automatisch geïnformeerd worden? Bezorg jouw e-mailadres via oostkamp.be/nieuwsbrief.
 • Facebook
  Volg ons op Facebook
op 23 april 2020
Nieuwsoverzicht
LCP