Vaststelling zieken in WZC Sint-Jozef: besmettingsgraad van 25%, waarvan de helft zonder symptomen

noun_Couple_791154 (1) (grote weergave)

Een tijdje geleden werd vastgesteld dat diverse bewoners en medewerkers van woonzorgcentrum Sint-Jozef besmet waren met het corona-virus. Intussen werden de hele personeelsploeg en alle bewoners getest. De resultaten zijn binnen. Zoals verwacht zijn er helaas een aantal extra besmettingen, maar aan de andere kant zijn de resultaten ook bemoedigend. Over het algemeen kan gesteld worden dat zo’n 25% van de groep besmet is, waarvan de helft geen symptomen ervaart.

Na de initiële vaststelling dat er meerdere bewoners en medewerkers besmet waren, moest gekeken worden hoe dit het beste aangepakt kon worden. Bewoners bleven maximaal op de kamer, een aparte groep medewerkers stonden in voor hun verzorging, zodat er zo weinig mogelijk contact tussen de besmette zones waren en de ‘veilige’ zones. Die aanpak werpt vruchten af. Er zijn na de algemene test immers geen besmettingen vastgesteld in andere wooneenheden dan waar er al besmettingen waren.

In totaal zijn 31 bewoners besmet en 32 medewerkers. Dit komt neer op 25% van de groep. De helft van de besmetten ervaart geen symptomen. Voor de getroffen bewoners en familie en medewerkers zijn dit harde verdicten en bange dagen. Maar de resultaten bieden ook zekerheid en perspectief. De huidige maatregelen werken en worden in grote lijnen verdergezet en er kan gericht zorg toegediend worden aan de besmette bewoners. De niet-besmette afdelingen blijven maximaal afgeschermd om het virus zo goed mogelijk buiten te houden. Wie besmet is, blijft in quarantaine. Wie in quarantaine zat omdat hij / zij symptomen vertoonde, maar waarbij uit de test blijkt dat hij / zij niet besmet is, hoeft niet langer in quarantaine te blijven.

Er zijn inmiddels ook 9 bewoners gestorven waarbij Covid-19 bevestigd is, en 9 waar een vermoeden is van Covid-19. Het gaat om mensen van zeer hoge leeftijd en een hoge zorggraad en zware medische belasting. Toch blijft elk overlijden er een te veel en is het verlies voor de familie, maar ook voor de medewerkers, hard en pijnlijk.

De eerste zorg gaat uit naar het beheersen van de crisis. Het is dan ook vanuit dit perspectief dat het voorlopig nog te vroeg is om bezoekers toe te laten.

Frank Declerck, directeur woonzorgcentrum Sint-Jozef: “Toen vastgesteld werd dat er diverse bewoners en medewerkers besmet waren, werd het woonzorgcentrum sterk uitgedaagd. Strijden tegen een onzichtbare vijand is moeilijk, omdat je niet met zekerheid weet of je goed bezig bent. En dat zorgt voor algemene stress. Het feit dat de helft drager is zonder symptomen, maakt het extra moeilijk. Het is wel een opsteker om te zien dat er geen kruisbesmettingen zijn in andere wooneenheden. We strijden dapper verder en doen wat we kunnen om iedereen goed te verzorgen.”

Jan de Keyser, burgemeester: “Dat het woonzorgcentrum de kans kreeg alle bewoners en medewerkers te testen vonden ook wij noodzakelijk om volledig zicht te krijgen op de situatie. Die algemene test kwam niks te vroeg en ook op de resultaten was het even wachten. Elke besmetting is er een te veel, maar de resultaten zijn bemoedigend wat de aanpak betreft en dat geeft hoop, zowel voor de bewoners, als voor de familie en alle medewerkers. Ons medeleven gaat uit naar de familie van de overleden bewoners, die afscheid moeten nemen in heel moeilijke omstandigheden.

op 20 april 2020
Nieuwsoverzicht
LCP