Voorlopig nog geen bezoek mogelijk in woonzorgcentra in Oostkamp

Icoon_ouderen (grote weergave)
Bezoekersregeling op veilige manier uitwerken neemt tijd in beslag

beslissing / persbericht van 16/4:

Op dit ogenblik wordt onderzocht hoe bezoekers toegelaten kunnen worden in de woonzorgcentra in Oostkamp. Dit naar aanleiding van de bijgestelde maatregel in kader van de bestrijding van het corona-virus die op 15 april door de federale regering aangekondigd werd. Zolang dit niet op een veilige manier georganiseerd kan worden, blijft een bezoek niet toegelaten.

Na de beslissing van federale regering om in woonzorgcentra een beperkt aantal bezoekers toe te laten heeft de burgemeester samen met de directie van de woonzorgcentra in onze gemeente gekeken voor een geschikte aanpak van deze aangepaste maatregel. Er is immers  zeker begrip voor de bedoeling van de maatregel. Het contact tussen bewoners en familie is namelijk essentieel voor de mentale gezondheid van beide partijen. Veel mensen willen hun partner, ouders een bezoek brengen en ook de bewoners hebben daar echt nood aan. Anderzijds is het gegeven ook dat woonzorgcentra nog steeds kritieke locaties zijn, met een erg gevoelige doelgroep.

In deze fase waarbij er in de meeste woonzorgcentra nog volop een uitbraak van covid-19 aan de gang is en er elke dag een (re)organisatie van de zorg dient te gebeuren, is de maatregel moeilijk te implementeren.

In woonzorgcentrum Ter Luchte is nog geen enkele vaststelling van het corona-virus gedaan en dat willen we graag zou houden.

In Sint-Jozef zijn wel al vaststellingen gedaan en daar wordt nog gewacht op de resultaten van de algemene tests die van alle bewoners en medewerkers afgenomen zijn.

Buitenstaanders binnenhalen, waar geen 100% zekerheid is dat ze zelf geen drager zijn van het virus, is niet evident en is zeker niet zonder risico. We willen eerst en vooral de fysieke gezondheid van de bewoners waarborgen en binnen de mogelijkheden onderzoeken hoe we familie kunnen toelaten. Daarnaast moeten we ook zorgen dat de medewerkers – die nu al erg onder druk staan – hun taken kunnen blijven uitoefenen en niet onnodig extra belast worden.

Daarom is beslist om voorlopig nog steeds géén bezoekers toe te laten. Er wordt wel onderzocht hoe dat in de nabije toekomst wel op een veilige manier georganiseerd kan worden. Die bezoekersregeling wordt ook afgestemd met de koepelorganisaties VVSG, Zorgnet-Icuro en Vlozo en het Vlaams onafhankelijk zorgnetwerk. Als dit uitgeklaard is, zal eerst en vooral de dichte familie hiervan ingelicht worden.

Frank Declerck, directeur woonzorgcentra Oostkamp: “Deze beslissing betekent niet dat er op vandaag geen contact is tussen familie en bewoners. De beide woonzorgcentra zetten maximaal in op digitaal contact. Er is overwogen een babbelbox te installeren, maar de digitale mogelijkheden zijn veiliger en werken vrij goed.”

Jan de Keyser, burgemeester: “Ook vanuit de gemeente ondersteunen we deze beslissing. We zijn er ons van bewust dat het contact belangrijk is en zijn dan ook blij dat er mogelijkheden geschapen worden. Maar die kunnen niet zomaar geïmplementeerd worden. We zijn net een stap vooruit in de ondersteuning voor de woonzorgcentra en hebben bijna klaarheid over de ziekte in onze centra. Het is nog te vroeg om naar een nieuwe fase te gaan. Maar samen met de directie zoeken we oplossingen.”

AANVULLING: Vanuit het crisiscentrum van de Vlaamse Overheid kwam na de beslissing in Oostkamp nog het bericht dat de taskforce COVID-19 Zorg zich ook gebogen heeft over de nieuwe aanbeveling. Ook zij kwamen tot de conclusie dat dit op vandaag nog niet op een veilige en haalbare manier uitgevoerd kan worden en dat tot nader order de oude regelingen blijven gelden. De taskforce heeft zich wel geëngageerd om te bepalen welke voorwaarden vervuld zouden moeten zijn om bezoek in residentiële zorginstellingen mogelijk te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met veiligheid van bewoners en familie en met de werklast en veiligheid van het personeel.   

op 16 april 2020
Nieuwsoverzicht
LCP