Gemeente Oostkamp annuleert eigen activiteiten tot 31 mei, idem voor verhuur zalen en sportinfrastructuur

noun_event_1862738 (1) (grote weergave)

Eerder al besliste de gemeente Oostkamp dat de eigen activiteiten tot 30 april geannuleerd werden en dat ook de gemeentelijke zalen en sportinfrastructuur tot 30 april niet gehuurd kon worden. Die maatregel wordt nu verlengd tot 31 mei, tenzij er vanuit de federale overheid de komende weken specifieke andere richtlijnen zouden komen.

Oostkamp heeft gewacht op de nieuwe richtlijnen van de federale overheid in de bestrijding tegen het corona-virus om te beslissen over de verlenging van de eerder genomen maatregel. Dit ging over het annuleren van eigen activiteiten en het niet beschikbaar stellen van de gemeentelijke infrastructuur aan derden tot 30 april. De richtlijnen van gisteren geven voorlopig enkel duidelijkheid over grote evenementen, maar nog niet over kleinere activiteiten. Voor de activiteiten deze zomer kan nog even gewacht worden op nieuwe instructies, maar voor activiteiten op korte termijn is duidelijkheid nodig voor de organisatoren. Sowieso blijft het belangrijk de social distancing maatregelen nog een tijd lang vol te houden en het lijkt ook wenselijk om nog een tijdje bijeenkomsten te vermijden. Daarom werd beslist om voor Oostkamp de maatregelen te verlengen tot 31 mei. Voor het verhuur van de infrastructuur is dat onder voorbehoud van concrete andere richtlijnen van de federale overheid.

Wat de plaatselijke zomerevenementen betreft, neemt de gemeente nu nog geen beslissing. Gisteren werd met het verbod op grote meerdaagse massa-evenementen (tot 31 augustus) de ‘bovengrens’ bepaald. Focus zijn de meerdaagse evenementen met tienduizenden mensen, met vaak bezoekers uit het buitenland. In Oostkamp zijn er geen evenementen van die schaal. Binnen de 2 weken zal ook de ‘ondergrens’ bepaald worden en komt er ook zo duidelijkheid voor de kleinschaligere evenementen. Op enkele uitzonderingen na (Parkpop, Muddy Roots…), zijn onze lokale zomerbijeenkomsten veelal gericht op eigen inwoners en omvatten ze geen echt grote mensenmassa. De gemeente volgt de richtlijnen uiteraard op, maar geeft nu al aan organisatoren van evenementen later deze zomer een aantal tips hoe zij toch verdere voorbereidingen kunnen treffen. Want het zou jammer zijn dat – eens we op een veilige manier samen kunnen komen – er geen activiteiten zouden zijn. Afhankelijk van de volgende richtlijnen gaat de gemeente ook in overleg met de organisatoren van de grotere evenementen.

Jan de Keyser, burgemeester: “Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid. Aangezien het nog een tijd belangrijk blijft afstand te houden en niet-noodzakelijke bijeenkomsten te vermijden, hebben we beslist om onze maatregel te verlengen tot 31 mei. We hopen dat dit nadien niet meer zal moeten verlengd worden en dat ook het sociale leven dan weer zal kunnen opstarten, met bijhorende kleinschalige evenementen. Die momenten van verbondenheid zijn namelijk essentieel voor een gezonde gemeenschap.

op 16 april 2020
Nieuwsoverzicht
LCP