Veiligheid voor fietsers op de brug over de E403 in Bergenstraat wordt verbeterd

Veel fietsers, waaronder de schoolgaande jeugd, gebruiken de Bergenstraat om naar Torhout te fietsen. Om hun veiligheid te verhogen, zal de Vlaamse Landmaatschappij samen met de gemeente en AWV een fietspad aanleggen op de brug over de E403. Deze werken starten vermoedelijk in juni 2020.

Fietspad op brug over E403 

Het brugdek en de taluds van de brughelling zullen aangepast worden.

  • Op het brugdek wordt de onderhoudsstrook tussen de leuning en de rijbaan aan weerszijden verbreed en als fietspad aangelegd.
  • De taluds van de brughelling worden steiler gemaakt en verstevigd zodat er ruimte ontstaat voor de aanleg van een fietspad aan weerszijden van de rijweg. 

Bij de downloads vind je een plan van de bestaande en van de toekomstige toestand. 

Startdatum van de werken

Het is nu voorzien om de werken te starten begin juni 2020

Communicatie naar de buurt

Als alle info gekend is, zoals de hinder door de werken voor autoverkeer en fietsverkeer, zal de buurt per brief geïnformeerd worden.

Een onderdeel van het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid

In de tweede helft van april start aannemer Norré-Behaegel in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij met een reeks terreinwerken in Oostkamp, Torhout, Wingene en Zedelgem. Alle geplande werken maken deel uit van het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid. Via dit project investeren de Vlaamse overheid en de gemeenten in het landelijke veldgebied tussen Torhout, Zedelgem, Wingene en Oostkamp. Concreet wordt er gezorgd voor betere fiets- en wandelverbindingen (zoals het fietspad op brug Bergenstraat) en veilige kruispunten; krijgt water uit de beken meer ruimte om overstromingen tegen te gaan, en wordt op een aantal plaatsen voor een groenere omgeving gezorgd. 

Meer info over het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid

vind je op de website van de VLM: https://pers.vlm.be/terreinwerken-inrichtingsproject-groenhove-vrijgeweid-gaan-van-start 

Heb je vragen over dit project, neem contact met:

op 07 april 2020
Nieuwsoverzicht
LCP