Steuntje in de rug voor jouw burgerinitiatief?

Burgerinitiatieven: samen kunnen we veel (grote weergave)
De afgelopen jaren ontstonden in onze gemeente heel wat burgerinitiatieven, inwoners die samen aan de slag gaan om onze gemeente mooier, warmer of duurzamer te maken. Die acties maken écht een verschil. En daarom wil de gemeente ze ondersteunen, via een toelage, maar ook met tips en coaching.

Wanneer heeft een burgerinitiatief recht op een toelage?

Een burgerinitiatief bestaat uit een groep inwoners van Oostkamp die zich samen willen inzetten voor iets. Het zijn geen verenigingen, ook zij kunnen uiteraard op toelage rekenen van de gemeente, maar daar bestaat een apart reglement voor.

Voorwaarde is dat het initiatief bijdraagt tot 1 of meerdere van onderstaande beleidsdoelstellingen:

  • de leefbaarheid en alle aspecten van het samenleven te bevorderen;
  • het beperken van de CO2-uitstoot;
  • het beperken of zich aanpassen aan de klimaatopwarming;
  • het realiseren van een meer duurzame mobiliteit;

en dit in één of meerdere straten, een appartementsgebouw, een buurt, één of meerdere wijken … in Oostkamp.

Hoeveel bedraagt de toelage?

De toelage bedraagt max. 1.500 euro per jaar. De grootte is afhankelijk van het initiatief zelf, het draagvlak, het aantal betrokkenen, de effectieve kosten … Een initiatief kan max. 3 jaar aanspraak maken op deze toelage. Het is immers vooral de bedoeling om startende initiatieven een duwtje in de rug te geven. Na 3 jaar kan een burgerinitiatief zich eventueel omvormen tot een vereniging en zo verder ondersteund worden.

Hoe gebeurt de aanvraag?

  • Je stuurt je aanvraag door via het e-formulier ‘Toelage burgerinitiatief’. Dit kan op elk moment in het jaar.
  • Je wordt uitgenodigd voor een gesprek om het project beter te begrijpen (draagvlak, impact, betrokkenen …) en om te zien hoe we je het best kunnen ondersteunen.
  • Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de toelage.

Initiatief in de kijker

De werkgroep ‘Groene Energie’ zet zich in om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Zo organiseert ze infosessies rond klimaat en energie, overtuigt bedrijven tot investeringen in meer hernieuwbare energie en overlegt met beleidsmensen over de urgentie van deze thema’s.

Lid Dannie Wildro: "We moeten er alles aan doen om onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die na ons komt een leefbare planeet na te laten."

TIP: Wil je net als de werkgroep Proper Oostkamp, het Kruimelcafé, werkgroep Levende Gevels … samen met andere enthousiaste inwoners je schouders zetten onder een nieuw initiatief? Twijfel niet langer! We helpen je graag op weg. #samenkunnenweveel

Meer info

Details over voorwaarden aanvraag vind je op de website, burgerinitatieven@oostkamp.be of tel 050 819 858

op 25 maart 2020
Nieuwsoverzicht
LCP