Sijslostraat: vergadering met de bewoners over het riolerings- en wegendossier tussen de Zedelgemsestraat en grens met Loppem

Op 11 februari kregen de bewoners en eigenaars toelichting over het toekomstig riolerings- en wegenproject in de Sijslostraat tussen de Zedelgemsestraat en grens met Loppem. Vooraf konden de bewoners suggesties indienen.

Wat zijn de plannen?

 • Aanleg van een gescheiden rioolstelsel tussen de Zedelgemsestraat en de Stokhovestraat.
 • Heraanleg van de rijweg tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem in asfalt.
 • Heraanleg van het fietspad tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem
  Het dubbelrichtingsfietspad tussen de Zedelgemsestraat en de Veldhoekstraat blijft aan dezelfde kant, maar wordt volledig vernieuwd in asfalt.
  Tussen de Veldhoekstraat en de grens met Loppem komt aan weerszijden van de weg een fietspad in beton.
  Deze ontwerpkeuze waarborgt het best de veiligheid en het comfort van de fietsers.
 • Verhogen van de verkeersveiligheid: in dicht bebouwde deel van Sijslostraat wordt max. snelheid verlaagd naar 50 km/u.  

Voorstellen bewoners

In het voorjaar van 2019 kregen de bewoners langs het traject de vraag om suggesties in te dienen. De voorstellen waren:

 • De maximum toegelaten snelheid verlagen naar 50 km/u.
 • Een fietspad in asfalt en niet in beton. 

Investering door provincie, gemeente en Vlaamse overheid

Geraamde kostprijs: 4.057.000 euro.

 • Ten laste van de provincie: ruim 1,5 miljoen euro voor de fietspaden gezien de Sijslostraat op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk ligt.
 • Ten laste van gemeente: ruim 1 miljoen euro.
 • Vlaamse overheid betaalt deel van de rioleringswerken.

Timing

Streefdatum uitvoering van de werken: 2022-2023.

De exacte timing hangt af van het verloop van een aantal procedures. Daarnaast moeten we voor de aanleg van het fietspad nog gronden verwerven. Het gaat voornamelijk over grond op landbouwpercelen.

In afwachting voorzien we waar nodig uiteraard voorlopig herstel van het wegdek/fietspad/… Stel je mankementen vast, dan mag je ze steeds doorgeven via dit meldingsformulier. Klik hier.   

Meer info

Zie presentatie en verslag van de vergadering.

Vragen over dit project?

Neem contact met Jonas Bethune: tel. 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

op 03 maart 2020
Nieuwsoverzicht
LCP