Steun voor werkgroep paddenoverzet met fluo-hesjes en verzekering

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Werkgroep pad & puit (grote weergave)
Sedert enkele jaren zet 'Pad & Puit', een groep individuele burgers uit de buurt van de Boudewijnlaan en Fabiolalaan zich in om de trekkende amfibieën in hun straten zo veel mogelijk te helpen.

Ondertussen is de groep aangegroeid tot een dertigtal vrijwilligers die zowat iedere avond tussen 15 februari tot 30 maart op pad gaan om padden, kikkers en salamanders veilig naar de overzijde van de weg te loodsen.

Van bij de aanvang van dit burgerinitiatief heeft de gemeente steun verleend, onder andere met aangepaste verkeersborden.

In het nieuwe beleidsplan 2020 – 2025 is ook een actiepunt rond beschermen van de biodiversiteit opgenomen. In dat kader heeft de gemeente besloten om de steun aan dit initiatief nog wat op te voeren. Daarbij werd nu speciaal gedacht aan de veiligheid van de burgers op de openbare weg. Daarom biedt de gemeente de vrijwilligers een verzekering aan, en geeft ze aangepaste fluo-veiligheidshesjes aan de groepsleden mee.

op 21 februari 2020
Nieuwsoverzicht
LCP