Landinrichtingswerken in Nieuwenhove volop aan de gang

Kikkerpoel Nieuwenhovebos (Foto VLM) (grote weergave)
Na de opening van de fiets- en wandelverbinding tussen de Hertendreef en de Hertsbergsestraat, zijn nu op verschillende plaatsen in en rond Nieuwenhovebos terreinwerken aan de gang. Hierbij een overzicht van de verschillende werkzaamheden.

In 2019 zijn in Oostkamp de terreinwerken van het landinrichtingsproject “Nieuwenhove-Gruuthuyse” van de Vlaamse Landmaatschappij gestart.  De nieuwe fiets- en wandelverbinding  tussen de Hertendreef en de Hertsbergestraat aan het afrittencomplex van de E40 is klaar en al in gebruik. Op verschillende plaatsen in Oostkamp zijn de terreinwerken nog volop aan de gang.

  • De fietsdoorsteek tussen de Hertendreef en de Kanunnik Davidstraat is aangelegd. Een aantal gebreken aan het pad wordt nog hersteld door de aannemer.
  • In het Nieuwenhovebos zijn op enkele percelen natuurontwikkelingswerken aan de gang. De aanleg van een bosrand, de uitbreiding van een bestaande poel en de plagwerken (= het afgraven van de toplaag om voedselarm grasland met heide te bekomen) zijn bijna klaar. Het grondtransport hiervoor zal in februari nog wat hinder met zich meebrengen. De beschadigde wegen worden na de werken hersteld.
  • Ook de werken op de speelzones “Groene Vinger” en Waterstraat zijn gestart. De werkzaamheden omvatten het aanbrengen van reliëf als speelelement, het aanleggen van onverharde paden en speelinfrastructuur. In speelzone “Groene Vinger” wordt een woning uit de Bronstijd gereconstrueerd. In de speelzone Waterstraat komt ook onthaalpunt voor het landschapspark Bulskampveld (landinrichtingsplan Onthaalinfrastructuur Bulskampveld).
  • Op de site Legendale zijn de werken volop bezig. Getuige hiervan is de hoge grondwal van 455 m langs de E40. De berm krijgt binnenkort nog een toplaag van aarde en wordt dan beplant met inheemse bomen en struiken. Achter de berm wordt een hondenloopzone van 6000 m2 aangelegd met een kleine parking erbij. Er wordt ook een zone voor volkstuintjes van 4000 m2 ingericht en er wordt nog heel wat bos en struiken aangeplant. Aansluitend op twee dreefjes worden op en naast de berm 500 meter wandelpaden aangelegd.
  • In de omgeving van het kanaal Gent-Brugge is de aanleg van twee hengelplaatsen op de Rivierbeek in afwerking. De aanleg van een hengelsteiger voor andersvaliden op het kanaal is gepland in het voorjaar.

De geraamde kostprijs van de werken is € 692.000 en wordt grotendeels betaald met middelen van het Vlaams gewest (landinrichting). De gemeente Oostkamp betaalt € 214.000 en het Visserijfonds (Provinciale Visserijcommissie) 30.000 euro.

Meer informatie omtrent het project vind je ook op de website van VLM

op 04 februari 2020
Nieuwsoverzicht
LCP