Hanne Vandenbussche is nieuwe kinderburgemeester

Kindergemeenteraad 2020 (grote weergave)
Woensdag kwam de nieuwe kindergemeenteraad samen in de Raadszaal in OostCampus. De nieuwe Kinderburgemeester en Kindergemeenteraad werden gekozen en legden de eed af. Hanne Vandenbussche neemt de functie van kinderburgemeester over van Toon Claes.

Hanne Vandenbussche (Middenschool Sint-Pieter) was al actief in de kindergemeenteraad vorig jaar en is enthousiast dat ze nu als Kinderburgemeester aan de slag kan gaan. Toon Claes neemt tevreden afscheid van zijn jaar als Kinderburgemeester. 

Ook de andere schepenen werden verkozen door leerlingen uit de verschillende scholen van Oostkamp:

De verkozenen zijn:

  • 1ste schepen en schepen van verkeer: Arthur Beke
  • Schepen van milieu: Silke Tant
  • Reclame: Mathijs Delepierre
  • Vrije tijd: Ulrike Van Parys
  • Onderwijs: Hanne Vanaudenaerde
  • Sport: Marlies Geirnaert

Alle leden van de kindergemeenteraad legden deze kindereed af:

“Ik zweer getrouwheid aan de kinderbevolking van Oostkamp en zal als
raadslid/schepen/burgemeester mijn uiterste best doen."

De Kindergemeenteraad voerde alvast een eerste actie uit. Ze reikten de beloningen uit voor de scholen die deelnamen aan de fluo-actie. Dit is meteen ook één van de actiepunten waarrond ze dit jaar ook graag verder willen werken: kinderen aanzetten om fluo te dragen in het verkeer. 

De Kindergemeenteraad komt 4 maal per jaar samen op een woensdagmiddag in OostCampus. Wil je de sfeer opsnuiven van deze speciale zitting van de Kindergemeenteraad? Ontdek dan het fotoalbum met foto's van de Kinderburgemeester en Kindergemeenteraad.

op 24 januari 2020
Nieuwsoverzicht
LCP