Opgelet: bedrog via e-mail over stadsplan

Cybercrime (grote weergave)
De gemeente is op de hoogte gebracht van fraude via e-mail. Heb je ook een voorstel gekregen om jouw adresgegevens in te lassen in een stadsplan? Onderteken niets en betaal niets!

Een Oostkampse ondernemer heeft een e-mail ontvangen met het verzoek om een bijlage ondertekend terug te bezorgen aan mediaservice24@yahoo.com. Na enige tijd werd telefonisch contact opgenomen waarbij men verwees naar een samenwerking met de gemeente. Er is in geen enkel geval een samenwerking aangegaan!

Enkele goede reflexen

  • Onderteken niets!

De handtekening en de vermelding van de datum vormen een vaste contractuele verbintenis. Onderteken nooit een twijfelachtig aanbod of een aanbod dat je niet begrijpt.

  • Betaal niets!

Al ontvang je een factuur waarop de vermelding “herinnering” is aangebracht, ga systematisch na of deze factuur wel overeenstemt met een gevraagde dienst.

  • Al ondertekend? Al betaald?

Stop eerst en vooral alle verdere betalingen!

Als je het slachtoffer was van een oneerlijke handelspraktijk (bijvoorbeeld een verkoop met een liefdadig doel terwijl er van liefdadigheid geen sprake is, een factuur zonder voorafgaand contract …), gelieve dit te melden via het e-mailadres verdacht@safeonweb.be.

Als je je rechten wil laten gelden (een terugbetaling bekomen, een kosteloze verbreking van het ondertekende contract, enz.), kunnen enkel de gerechtelijke overheden je hierbij helpen. Neem contact op met de lokale politie: politiezone Het Houtsche, tel 050 820 800, politie@hethoutsche.be.

Met dank voor de alerte ondernemer die ons van deze malafide praktijken op de hoogte gebracht heeft.

op 21 januari 2020
Nieuwsoverzicht
LCP