Nieuwe openbare verlichting in de Hogedreef | gevolgen tijdens werken | toelichting komende werken

zicht op Hogedreef (grote weergave)
In kader van de heraanleg van de Hogedreef en de Schooldreef (later in het jaar) wordt de openbare verlichting in de Hogedreef vernieuwd. Deze werken starten in de week van 20 januari. Tijdens de werken kan er beperkte hinder zijn.

Duur van de werken 

Van 20 januari tot halfweg februari 2020 (weersafhankelijk)

Hinder tijdens plaatsen nieuwe openbare verlichting in Hogedreef

  • Parkeerverbod in begin Hogedreef
  • Garages mogelijk niet bereikbaar. In dit geval zal Fluvius de betrokken bewoners verwittigen.

Openbare verlichting

  • Er worden 17 nieuwe lichtmasten geplaatst.  
  • LED-lampen.
  • Vleermuisvriendelijke openbare verlichting: de palen staan lager dan normaal zodat ze geen hinder veroorzaken voor de vleermuizen.

Investering nieuwe openbare verlichting Hogedreef ten laste van gemeente

16.585 euro

Achtergrondinformatie over dit project

Het wegdek in de Schooldreef/Hogedreef is in slechte staat en is een centrumstraat onwaardig. We zijn ons daar heel goed van bewust. In het verleden deden we dan ook al enkele oplapwerken. Aanvankelijk was het de bedoeling om de Schooldreef/Hogedreef pas in zijn geheel te vernieuwen als het ‘Masterplan Centrum Oostkamp” afgerond is. Dit plan zal de toekomstige verkeersafwikkeling binnen het centrum Oostkamp vastleggen, en is dus bepalend voor de opwaardering van de Schooldreef.

Het blijft onze bedoeling om aansluitend op het Masterplan in te zetten op de opwaardering van de Schooldreef/Hogedreef, maar we kunnen hier niet langer op wachten om de straat een grondige onderhoudsbeurt te geven. Structureel onderhoud is nodig om de veiligheid en het comfort voor de fietsers en weggebruikers te kunnen blijven garanderen, en daarom maken we hier versneld werk van.

Welke werken zijn gepland?

  • Schooldreef: de kasseien in de rijweg en daar waar er langsparkeerplaatsen zijn (zoals aan De Raat) worden uitgebroken en vervangen door een toplaag in asfalt. De kasseien in de schuine parkeerplaatsen blijven behouden.
  • De Hogedreef krijgt naast nieuwe openbare verlichting een nieuwe toplaag in asfalt. Er komen verzinkbare paaltjes om doorgaand gemotoriseerd verkeer te weren. Hiermee willen we deze fietsverbinding veiliger en comfortabeler maken.

Timing van deze werken?

Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure om een aannemer aan te stellen. We streven ernaar om dit rond te krijgen tegen Pasen 2020 

Veiligheid …

Acute zaken mogen uiteraard meteen gemeld worden zodat we ze kunnen aanpakken.

Je kan dit doen via www.oostkamp.be/meldingen of telefonisch via 050/819.880.

op 17 januari 2020
Nieuwsoverzicht
LCP