Sociale kruidenier krijgt concreter vorm door optie op aankoop pand in Stationsstraat

sociale kruidenier (grote weergave)
Het OCMW wil het pand van het voormalige zetelbedrijf Sedia in de Stationsstraat aankopen. Dit ruime pand biedt de kans om meteen meerdere sociale doelstellingen uit het meerjarenplan van gemeente en OCMW te realiseren.

Het pand biedt mogelijkheden om te gebruiken als sociale kruidenier, ontmoetingsruimte, ruimte voor extra sociale / duurzame initiatieven en extra doorgangswoningen voor eenpersoonshuishoudens. De locatie zou zo op termijn kunnen uitgroeien tot een belangrijke sociale hub in het centrum van Oostkamp. De OCMW-raad beslist op 23 januari over de aankoop.

Een van de doelstellingen van het bestuur is de opstart van een sociale kruidenier ter vervanging van de huidige voedselbank. Op vandaag kunnen mensen die het minder breed hebben, tweemaandelijks een standaardpakket voedingsmiddelen afhalen. Die werking is niet meer van deze tijd. Het is de bedoeling dat mensen kunnen langskomen wanneer dat voor hen nodig is, en meer zelf kunnen bepalen welke voedingsmiddelen ze nodig hebben. Door een andere manier van werken willen we ook meer verse, gezonde voeding in het aanbod opnemen. Het frequentere contact zorgt ook voor meer kansen tot interactie, ondersteuning en netwerking.

Idealiter zou die sociale kruidenier ook een ontmoetingsruimte hebben waar mensen in een aangename omgeving kunnen verblijven en elkaar kunnen ontmoeten. In en rond deze ontmoetingsruimte zouden op termijn ook andere initiatieven een plek kunnen vinden. Het zou dan gaan om kleinschalige sociale en duurzame initiatieven van tijdelijke of permanente aard, zoals: repaircafés, groepsgesprekken rond specifieke thema’s, goedkope en vooral gezonde warme maaltijden voor de doelgroep, taalinitiaties voor anderstalige nieuwkomers, uitvalsbasis voor buddywerkingen…

De gemeente heeft een geschikt pand gevonden waarin al deze sociale ambities samen zouden kunnen vormgegeven worden. Het pand bevindt zich in de Stationsstraat 41. Het is het voormalige pand van zetelbedrijf Sedia. De aankoopprijs bedraagt 470.000 euro. De OCMW-raad beslist op 23 januari over de aankoop.

Deze locatie biedt ook de mogelijkheid om nog een andere actie uit het meerjarenplan op te nemen. Er is steeds meer nood aan doorgangswoningen en de nodige budgetten zijn voorzien om uit te breiden. Het huidig aanbod is vooral gericht op gezinnen. De vaststelling is echter dat er steeds meer nood is aan doorgangswoningen voor eenpersoonshuishoudens. De bovenverdieping van het pand in de Stationsstraat biedt de mogelijkheid om enkele studio’s in te richten als doorgangswoning.

Al deze facetten samen maken dat er met de aankoop van het pand een echte sociale hub in het centrum van Oostkamp uitgebouwd kan worden. De werking van deze sociale hub is erg complementair aan de werking van Welzijnsschakels zoals ’t Gezelletje. Dit zowel op vlak van doelgroep, beoogde openingstijden als activiteiten. Beide initiatieven zullen elkaar dan ook mooi aanvullen én versterken.

op 16 januari 2020
Nieuwsoverzicht
LCP