Erkenning storm en rukwinden tussen 9 en 15 maart 2019

storm (grote weergave)
De voorjaarsstormen van begin maart 2019 zijn officieel erkend door het Rampenfonds als ramp. Wie schade geleden heeft door deze stormen, kan dus een dossier indienen bij het Vlaams Rampenfonds. Dit moet voor 31 maart 2020 gebeuren.

De Vlaamse Regering heeft op 13 december 2019 de storm en rukwinden die plaatsvonden tussen 9 en 15 maart 2019 erkend als ramp. Deze stormen hadden erg lokaal gevolgen op het grondgebied van 85 gemeenten. Daaronder was ook Oostkamp. 

Dit betekent dat wie er schade geleden heeft door de storm en rukwinden tussen 9 en 15 maart 2019 een dossier kan indienen bij het Vlaams Rampenfonds tot en met 31 maart 2020.

Om te weten welke dossiers in aanmerking komen voor vergoeding, kan je de voorwaarden op de website van de Vlaamse overheid nakijken. Je aanvraag voor een tegemoetkoming kan je doen via het online formulier. Wens je het dossier op papier in te dienen, kan je online ook de documenten downloaden en afdrukken.

op 14 januari 2020
Nieuwsoverzicht
LCP