Tweede evaluatie verkeerslichten op- en afrit E40

zicht op de E40 (grote weergave)


Stand van zaken 

  • Groene pijl links
    Tegen uiterlijk eind januari plaatst het Agentschap Wegen en Verkeer een extra verkeerslicht, namelijk een groene pijl naar links voor het verkeer komende van Oostkamp dat de E40 wil oprijden.
  • 'Rechtdoor door rood'
    Als de verkeerslichten op rood staan voor het verkeer richting Hertsberge, geldt dit niet voor de fietsers. Zij krijgen een 'rechtdoor door rood'-licht, in de praktijk is dit een oranje knipperlicht. 
  • Moto's
    Er  is gemeld dat de detectielussen niet steeds moto's detecteren. Het Agentschap Wegen en Verkeer laat de sensitiviteit van de lussen nakijken en indien nodig/mogelijk, zal ze aanpassingen doen. De politie zal dan nieuwe testen uitvoeren. 

Toekomst

Intussen is AWV de verkeersstroom op het volledige traject tussen de op- en afrit E40 en de brug van Steenbrugge in kaart aan het brengen. Die studie moet aantonen welke structurele maatregelen er op de langere termijn nodig zijn om het verkeer tussen beide punten vlot(ter) te kunnen laten verlopen. Het plaatsen van de verkeerslichten is een tussentijdse ingreep om op korte termijn de verkeersveiligheid op de afrit en voor de fietsers te verhogen.

op 03 januari 2020
Nieuwsoverzicht
LCP