Stand van zaken riolerings- en wegendossier Baliebrugge


Stand van zaken

  • Rioleringen
    Studiebureau Jonckheere is volop bezig met het voorontwerp van het rioleringsdossier: waar komen de grachten en rioolbuizen en hoe gebeurt de afvoer van het regenwater en het huishoudelijk afvalwater. Deze rioleringsplannen moeten door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) goedgekeurd worden. We verwachten het oordeel van de VMM tegen de zomer van 2020.

  • Wegenis
    De feedback die we vorig jaar van de betrokken bewoners en de school ontvingen, hebben we aan het studiebureau bezorgd. Op basis hiervan maakt het studiebureau een voorontwerp op. 

  • Overleg met de bewoners
    Als het voorontwerp voor de rioleringen en de wegenis klaar is, nodigen we de betrokken bewoners uit om de plannen te tonen en te bespreken.

Heb je vragen over dit dossier?

Neem contact met de gemeente op het nummer 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be 

op 03 januari 2020
Nieuwsoverzicht
LCP