Wijzigingen in het afvalbeleid vanaf 2020

vuilniszakken (grote weergave)
Om tegemoet te komen aan de stijgende kosten voor afvalverwerking, worden vanaf 1 januari enkele nieuwe regels van kracht. De prijs van afvalzakken zal iets verhogen en er komt een lichte stijging van de milieuheffing. Daarnaast krijgt iedere inwoner een forfait van 5 euro voor het recyclagepark.

Het tekort voor afvalverwerking (verschil tussen opbrengsten en kosten) is meer dan verdubbeld sinds 2016. We moeten hiermee als gemeente rekening houden in de budgetten voor de komende jaren. Deze stijging komt enerzijds door de hogere kost van het ophalen en verwerken van het restafval, groen, papier en pmd en anderzijds zijn er ook hogere kosten voor de uitbating van en de verwerking van het afval van de recyclageparken.

De reële kost voor de verwerking van een grote restafvalzak bijvoorbeeld wordt volgens IVBO berekend op 2 euro. Wij kiezen ervoor om een beperkte prijsstijging van deze grote restafvalzakken naar 1,70 euro per zak door te voeren. 

Vanaf 1 januari zijn dit de nieuwe tarieven voor restafvalzakken:

  • Een rol grote restafvalzakken (20 stuks) kost 34 euro 
  • Een rol kleine restafvalzakken (20 stuks) kost 17 euro 

Om de steeds stijgende kost van de afvalverwerking te drukken is ook een beperkte verhoging van de milieuheffing noodzakelijk. Als tegemoetkoming en stimulans om slim om te gaan met afval en recyclage, wordt het forfait op het recyclagepark van 5 euro per gezinslid per jaar terug ingevoerd. Dit forfait is vanaf 1 januari actief voor elke inwoner. Dit geldt op alle betalende fracties, maar niet op brandbaar afval (conform de Vlaamse wetgeving).

De prijs voor PMD en groenafvalzakken blijft identiek. De bedrijfsafvalzakken worden vanaf 1 januari niet meer verkocht, maar worden nog wel opgehaald door IVBO.

Verkooppunten

Je kan huisvuilzakken kopen in het Onthaal in OostCampus, in de bibliotheken van Hertsberge, Ruddervoorde, Waardamme en Moerbrugge (niet in Bibliotheek-infopunt te Oostkamp) en in diverse handelszaken.

op 31 december 2019
Nieuwsoverzicht
LCP