Nieuwjaarsboodschap burgemeester Jan de Keyser

burgemeester Jan de Keyser (grote weergave)
Mijmering op de vooravond van het nieuwe jaar

Tijdens de kerst- en nieuwjaarsdagen doen de meesten onder ons het even wat rustiger aan. We maken tijd om gezellig te tafelen met familie en vrienden, om een winterse wandeling te maken, om te genieten van een film, om dat ene boek toch nog te lezen … of gewoon om ons bureau eens goed op te kuisen. We laden de batterijen weer op voor het nieuwe jaar en blikken nog even terug op het voorbije jaar. Natuurlijk zijn er ondertussen vele mensen hard aan het werk. Denken we maar aan winkeliers, veiligheidsdiensten, verzorgenden … Ze verdienen een eindejaarsapplaus.

Eindejaar is voor mij vooral de tijd nemen om stil te staan en te reflecteren over wat het voorbije jaar allemaal gebracht heeft. Want soms kunnen we door afstand te nemen het grotere plaatje beter zien. Door niet direct te oordelen, zie je de dingen soms in een ander perspectief.

Het voorbije jaar stond vooral in het teken van het opmaken van het MeerJarenPlan 2020-2025. Een ongelooflijk boeiende periode. Nadenken, vooruitkijken, plannen … met één doel: Oostkamp nog verder uitbouwen tot een kwaliteitsvolle plek waar we graag leven, wonen, werken en ondernemen. 2019 was ook een jaar waarin de nieuwe beleidsploeg aan de slag ging. De Gemeenteraad is grondig vernieuwd en verjongd. Je voelt duidelijk dat het een creatieve bestuursplek is waarin met respect en vertrouwen wordt gepraat en beslist. Een constructief politiek klimaat is een stevig fundament om verder te bouwen. Dank aan de politieke collega’s over de partijgrenzen heen om met de nodige ethiek en stijl samen te werken. 

Straks start 2020. Elk jaar is een nieuw beginpunt, een nieuwe kans om er iets van te maken. Waar het op aan komt, dat zijn daden, niet alleen maar wensen en voornemens. Doen! Mag ik je een tip geven?

“Hou van mensen. Geef anderen de kans "nieuw" te zijn, prik niemand vast op "gisteren". Zorg dat je niet in gisteren leeft, leef echt naar morgen toe.”

Ik hoop op de bereidheid van alle inwoners om samen 8020 te vormen. Afkomst, financiële situatie, opleiding, overtuiging, laat ons het allemaal ondergeschikt maken aan het doel van een warme gemeente te zijn. George Bernard Shaw was een Iers toneelschrijver en gebruikte volgend beeld om duidelijk te maken waar het over gaat: 

“Als jij een appel hebt en ik heb er een, en we ruilen die met elkaar, dan hebben we nog steeds allebei een appel. Maar als jij een idee hebt en ik heb er een en we ruilen die met elkaar, dan hebben we allebei twee ideeën.“

Laten we in het nieuwe jaar nog meer de voorkeur geven aan creatieve en positieve ideeën.

Ik wens je dan ook veel goesting om hiermee aan de slag te gaan, naast een goede gezondheid en heel veel warmte. Een prettige en vooral veilige eindejaarsperiode. Dit zijn mijn wensen voor jou, in naam van al onze personeelsleden en mandatarissen. Tot op de nieuwjaarsdrink in Waardamme!

Jan de Keyser
je burgemeester

op 27 december 2019
Nieuwsoverzicht
LCP