Evaluatie verkeerslichten op- en afrit E40

zicht op de E40 (grote weergave)

Stand van zaken

De lichten aan de E40 zijn een maand in werking. Zoals elke nieuwe situatie vraagt ook deze vernieuwing een aanpassing van zowel de (vracht)wagenbestuurders als de fietsers. Alle feedback die wij tot nu toe ontvingen (zowel de positieve als de kritische), hebben we aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) doorgegeven. AWV vindt de inbreng van de weggebruikers zeker belangrijk en baseert zich ondermeer op deze bevindingen om bijsturingen te doen. Binnenkort zitten we hierover samen. Bemerkingen geef je best door via openbarewerken@oostkamp.be. Enkel zo kunnen we alles goed bijhouden en mee opvolgen.

Toekomst

Intussen is AWV de verkeersstroom op het volledige traject tussen de op- en afrit E40 en de brug van Steenbrugge in kaart aan het brengen. Die studie moet aantonen welke structurele maatregelen er op de langere termijn nodig zijn om het verkeer tussen beide punten vlot(ter) te kunnen laten verlopen. Het plaatsen van de verkeerslichten is een tussentijdse ingreep om op korte termijn de verkeersveiligheid op de afrit en voor de fietsers te verhogen.

op 03 december 2019
Nieuwsoverzicht
LCP