Aanstelling afgevaardigden algemene vergadering vzw Ter Luchte

Afgevaardigden vzw Ter Luchte (grote weergave)
In juli beslisten de Gemeenteraad en OCMW-raad over de oprichting van en deelname aan de woonzorgvereniging vzw Ter Luchte. Deze oprichting werd goedgekeurd door de Vlaams Minister. In de Gemeenteraad van november werden de afgevaardigden voor de op te richten vzw aangeduid.

In de oprichtingsstatuten van de op te richten vzw Ter Luchte is opgenomen dat Gemeente en OCMW Oostkamp over 7 afgevaardigden in de algemene vergadering beschikt. De afgevaardigden voor de algemene vergadering werden gekozen uit de leden van de Gemeenteraad en de OCMW-raad. Dit is een onbezoldigd mandaat.

AFVAARDIGING VANUIT GEMEENTERAAD
Afgevaardigde Algemene Vergadering Afgevaardigde bestuursorgaan
Robin Declerck Robin Declerck
Jan de Keyser Jan de Keyser
Justine Soulliaert  
   
AFVAARDIGING VANUIT OCMW-RAAD
Afgevaardigde Algemene Vergadering Afgevaardigde bestuursorgaan
Carol Cartigny Sebastian Vande Ginste
Sebastian Vande Ginste Joke Vandeputte
Joke Vandeputte  
Filip Wybo  

De algemene vergadering staat in voor het algemeen beleid van de nieuwe vzw, die een partnerschap is tussen Gemeente en OCMW Oostkamp en de Groep Zorg Heilige Familie.

Intussen worden ook de concrete stappen gezet voor de effectieve oprichting van vzw Ter Luchte, die operationeel zal zijn tegen 1 januari 2020. Het kiezen van deze afgevaardigden past in het voorbereidend traject voor de oprichting. Door beslissing rond de afgevaardigden vanuit gemeente Oostkamp nu reeds te nemen, kan men bij de effectieve oprichting van vzw Ter Luchte meteen starten en kunnen bepaalde belangrijke beslissingen vanaf de opstart meteen genomen worden.

op 22 november 2019
Nieuwsoverzicht
LCP