Overdracht uitbating openbaar verlichtingsnet aan Imewo, start van volledige verledding

Openbare_verlichting (grote weergave)
In 2004 werd het verlichtingsnet al overgedragen aan de distributiebeheerder. Nu werd beslist om ook de uitbating door Imewo te laten uitvoeren om naar volledige verledding te kunnen overgaan. Daardoor worden stappen gezet om de CO² uitstoot met 42% te doen dalen tegen 2030.

Fluvius, werkmaatschappij voor de netbeheerder Imewo, is bereid om de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen van de openbare verlichting van de gemeente over te nemen en engageert zich om tegen 2030 het openbaar verlichtingsnet te ‘verledden’, dit is het vervangen van de huidige lampen door ledverlichting.

Concreet voor Oostkamp gaat het over 4.451 verlichtingstoestellen, 3.347 steunen met een totale waarde van 1,6 miljoen euro waarvoor de gemeente 1,2 miljoen euro aan aandelen verwerft en 0,4 miljoen euro cash ontvangt.

Bij totale verledding daalt het energieverbruik met 42% en daalt de CO²-uitstoot met 130.351 kg. Deze grootschalige omschakeling kost via Fluvius 3,3 miljoen euro, maar het is toch een financiële interessante operatie die 1,1 miljoen euro minder kost dan als de gemeente zelf voor de verledding zou instaan.

De nodige budgetten zijn alvast voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

op 22 november 2019
Nieuwsoverzicht
LCP