Opgelet met websites die uittreksels uit strafregister aanbieden tegen betaling!

opgelet website (grote weergave)
We krijgen melding dat er websites in omloop te zijn waar particulieren – tegen fikse betaling – een uittreksel uit het strafregister kunnen opvragen. De praktijk is in strijd met de Belgische wetgeving en we willen hiervoor dan ook waakzaamheid vragen.

Het Centraal Strafregister stelt vast dat sinds kort betalende aanvragen voor een uittreksel uit het strafregister, met machtiging van de burger, bij hen binnenkwamen. Graag willen we erop wijzen dat dit een illegale praktijk is waarbij niet alleen geld, maar ook persoonlijke gegevens buitgemaakt worden.

FOD Justitie stelt momenteel alles in het werk om aan deze praktijk zo spoedig mogelijk een einde te stellen.

Aanvragen van uittreksels uit het strafregister kan nog steeds veilig en gratis via ons e-loket gebeuren op de website. 

op 14 november 2019
Nieuwsoverzicht
LCP