Meerjarenplannen 2020-2025 en budgetwijziging van de besturen van de eredienst goedgekeurd

Sint-Blasiuskerk WD 2 (grote weergave)
Tijdens de Gemeenteraad van 24 oktober werden de meerjarenplannen 2020-2025 van de besturen van de eredienst die tot het Centraal Kerkbestuur van Oostkamp behoren goedgekeurd en verleent de Gemeenteraad advies aan een budgetwijziging 2019 en aan hun budgetten voor 2020.

Net zoals de Gemeente, het OCMW en het AGB-O dienen ook de besturen van de eredienst een meerjarenplan 2020-2025 op te maken en voor goedkeuring aan de Gemeenteraad voor te leggen. De Gemeenteraad keurt de meerjarenplannen goed nadat de bisschop van Brugge zijn goedkeuring aan de meerjarenplannen 2020-2025 heeft gehecht.

Onder besturen van de eredienst die tot het Centraal Kerkbestuur van Oostkamp worden volgende kerkbesturen begrepen: Sint-Pieter Oostkamp, Sint-Godelieve-Moerbrugge, Sint-Joannes Hertsberge, Sint-Blasius Waardamme, Sint-Eligius Ruddervoorde en Sint-Godelieve Ruddervoorde-Baliebrugge

De opmaak van de meerjarenplannen 2020-2025 van de besturen van de eredienst wordt voorafgegaan door een overleg tussen de Gemeente en de betreffende kerkbesturen om afspraken te maken over het stijgingspercentage van de werkingskosten en de in te plannen investeringsuitgaven. Het is immers de Gemeente die in het eigen meerjarenplan de nodige budgetten moet inschrijven als exploitatietoelage (= het negatief verschil tussen de uitgaven van de kerkbesturen en de ontvangsten) en als investeringstoelage voor het uitvoeren van grote onderhoudswerken aan de kerkgebouwen.

Als grootste investeringswerken zijn werken aan het kerkgebouw Waardamme, Ruddervoorde en Baliebrugge gepland. Tevens wordt onderzocht in hoeverre het kerkgebouw van Baliebrugge en Ruddervoorde nieuwe functies naast eredienst kunnen krijgen. Een gespecialiseerd studiebureau werd aangesteld om een haalbaarheidsstudie te maken. Het kerkgebouw van Waardamme zal de komende jaren grondig gerenoveerd worden, zowel de gevel als de glas-in-loodramen worden aangepakt. Aangezien het kerkgebouw geklasseerd is kan het kerkbestuur op een gewestelijke toelage van 60% rekenen.

Naast de goedkeuring van de meerjarenplannen 2020-2025 van de onderscheiden besturen van de eredienst dient de Gemeenteraad ook advies uit te brengen over een budgetwijziging 2019 en de budgetten 2020.

De budgetwijziging 2019 heeft betrekking op het kerkbestuur Sint-Blasius dat de voorbije jaren facturen voor de voorbereidende werkzaamheden voor de restauratie van het kerkgebouw heeft betaald, maar door het niet tijdig ontvangen van de gewestelijke toelage dient de gemeente als investeringstoelage de nodige budgetten ter beschikking te stellen.

De budgetten 2020 zijn logischerwijs gelijk aan het eerste jaar van de meerjarenplannen 2020-2025 van de 6 kerkbesturen. De gezamenlijke exploitatietoelage voor de besturen van de eredienst die tot het Centraal Kerkbestuur van Oostkamp behoren bedraagt 165.181 euro. Daarnaast worden voor 165.700 euro aan investeringstoelagen voorzien.

op 25 oktober 2019
Nieuwsoverzicht
LCP