Update fasering van de werken

Aquafin laat weten dat de planning, die op de infovergadering werd meegedeeld, gewijzigd is.

Aangepaste timing van de werken

  • Fase 1 - gracht achter Proosdijstraat, Gagelstraat en Wastinestraat: juni 2019 (4 maanden)
  • Fase 2 - Molleree en doorsteek naar Proosdijstraat: november 2019 (2 maanden)
  • Fase 3 - Sint-Jansdreef, Lodistraat en Verbindingsstraat: januari 2020 (5 maanden)
  • Fase 4 - herprofilering gracht Lodistraat: november 2019

Communicatie met bewoners

Aquafin en aannemer zorgen voor tijdige en duidelijke communicatie met de betrokken bewoners.

Wie vragen heeft:

  • Brievenbus aan werfkeet waar de bewoners hun vraag kunnen in deponeren.
  • Aanspreken van de werfleider; hij is herkenbaar aan zijn witte helm.
  • Aquafin: tel. 03 450 45 45 elke werkdag tussen 8 en 19 uur of contact@aquafin.be, website en inschrijven op de nieuwsbrief.
  • Aquafin biedt de mogelijkheid om een buurtafgevaardigde aan te stellen die met de vragen van de buurt naar de werfvergaderingen kan komen om dan vervolgens zijn buurt te informeren.
op 24 oktober 2019
Nieuwsoverzicht
LCP