Ontwikkeling bedrijventerrein Rodenbach | stand van zaken

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

info_nieuws (grote weergave)

 

Stand van zaken van dit project:

(1) Gemeente koopt perceel grond aan

Binnen het projectgebied RUP Rodenbach komt er naast een bedrijventerrein ook een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Deze gronden zijn grotendeels nog in private eigendom. Omdat deze zone in de toekomst door de gemeente ontwikkeld zal worden (concrete invulling ligt nu nog niet vast), maar vooral omdat er op deze gronden gewerkt moet worden voor de infrastructuuraanleg (in functie van een goede afwatering naar het waterbufferbekken) is het aangewezen dat de gemeente de private gronden nu aankoopt. 

Er is met één betrokken eigenaar een verkoopbelofte afgesloten. De vaststelling van deze verkoopbelofte staat op de agenda van de Gemeenteraad van 19 september 2019. In de toekomst zullen nog grondaankopen aan de Gemeenteraad worden voorgelegd.

(2) Archeologisch onderzoek

In de afgelopen maanden werd een archeologisch vooronderzoek op het terrein uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat zich binnen het gebied archeologische resten van een grote middeleeuwse en/of Romeinse nederzetting bevinden. De site kent een zeer hoge sporendichtheid. Naast enkele waterputten en/of waterkuilen konden voornamelijk greppels, grachten, kuilen en paalsporen opgemeten worden. In totaal werden 6 zones aangeduid voor verder onderzoek. De op te graven oppervlakte bedraagt in totaal minimaal 6,09 ha en maximaal 6,59 ha.

(3) Verdere planning

Nu moet de uitvoerder van het effectieve archeologisch onderzoek aangesteld worden (tot nu was het een vooronderzoek). De start wordt voorzien rond midden november 2019 en zal vermoedelijk 3 à 6  maanden duren. Aansluitend op de archeologische opgravingen zullen de infrastructuurwerken aanvangen. 

Tijdens de opgraving zullen ook enkele publieksmomenten georganiseerd worden. De precieze data en uren zijn afhankelijk van het onderzoek en de aangetroffen sporen.

Wil u op de hoogte gebracht worden van de bezoekmomenten? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van Raakvlak via raakvlak.be of hou de facebook-pagina van Raakvlak in het oog: https://www.facebook.com/RaakvlakBruggeOmmeland/.

op 11 september 2019
Nieuwsoverzicht
LCP