Toelage voor projecten in het Zuiden

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Toelage projecten in het Zuiden (grote weergave)
Heb je een project in het Zuiden of ben je lid van een organisatie die actief is in het Zuiden? Dien het subsidiedossier in ten laatste op maandag 7 oktober.

Heb je een project in het Zuiden of ben je lid van een organisatie die actief is in het Zuiden? Gemeente Oostkamp voorziet een toelage voor je project en/of je vrijwilligerswerk.

Toelage voor projecten in het Zuiden: voor vrijwilligers die actief betrokken zijn bij een Vlaamse organisatie die een project in het Zuiden ondersteunt. Een overzicht van alle projecten die steun krijgen van de gemeente vind je op de website bij  In de wereld

Het subsidiedossier moet ten laatste op maandag 7 oktober ingediend worden.

De gemeente voorziet ook deze toelages:

  • Toelage voor vrijwilligerswerk in het Zuiden: voor vrijwilligers die actief meehelpen aan ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden. Je kan financiële ondersteuning vragen voor je reiskosten (100 euro).
  • Toelage educatieve en sensibiliserende initiatieven: toelage voor scholen, organisaties en verenigingen die in Oostkamp een initiatief organiseren met als hoofddoel educatie of sensibilisatie over de Noord-Zuidrelaties.

Meer info, formulieren en reglementen: op de website of via noordzuid@oostkamp.be

op 31 juli 2019
Nieuwsoverzicht
LCP