Kanunnik Andriesstraat en deel Leegtestraat krijgen nieuwe toplaag asfalt

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Deze werken gebeuren in de eerste twee weken van juli.

Kanunnik Andriesstraat

Aard van de werken

  • Wegnemen van de wegversmalling ter hoogte van de basisschool De Verwondering.
  • Plaatsen van twee verkeersremmers met voorrangsregeling bij wijze van proefopstelling.
  • Waar nodig, herstel van greppels.
  • Affrezen van de toplaag en aanbrengen nieuwe toplaag in asfalt.

Timing en bereikbaarheid

Deze werken gebeuren tussen maandag 1 en vrijdag 12 juli 2019.

De woningen en handelszaken in de Kanunnik Andriesstraat blijven bereikbaar, maar de doorgang kan bemoeilijkt worden door machines op de rijweg. Enkel tijdens het asfalteren, is de straat afgesloten. De exacte dag is op vandaag (26 juni) nog niet gekend.

Leegtestraat

Aard van de werken

  • Affrezen van de toplaag over een afstand van ongeveer 10 meter komende van de Torhoutsestraat.
  • Aanbrengen nieuwe toplaag in asfalt.

Timing en bereikbaarheid

Gezien de schoolomgeving hebben we deze werken ingepland in de vakantie, namelijk tussen maandag 1 en vrijdag 12 juli 2019. De aannemer werkt in die periode ook in de Kanunnik Andriesstraat waar ook een nieuwe asfaltlaag komt. Hij combineert beide werken. 

Tijdens het affrezen kan de doorgang bemoeilijkt worden door machines op de rijweg. Tijdens het asfalteren, is de Leegtestraat enkel bereikbaar via de Groenstraat/Vlasbloemstraat. De exacte dag van asfalteren is op vandaag (26 juni) nog niet gekend.

Voor vragen kan je terecht bij

  • Gemeente: Eve Dezutter, projectleider, tel. 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be.
  • Aannemer NV De Vriese: projectleider is Jan Haerynck, tel. 0471 12 60 88 of jan@nvdevriese.be.
op 26 juni 2019
Nieuwsoverzicht
LCP