Oostkamp bouwt verder aan een sterk gezondheidsbeleid

Charter gezonde gemeente 2019-2024 - Foto: Dieter Meyns  (grote weergave)
Sinds 2013 doet gemeente Oostkamp mee aan het project Gezonde Gemeente. Ze wil dit engagement verderzetten in de nieuwe legislatuur (2019-2024). Hiervoor gaat ze een samenwerkingsovereenkomst aan met Logo vzw Brugge-Oostende en ondertekende ze het charter Gezonde Gemeente.

Sinds 2013 doet gemeente Oostkamp mee aan het project Gezonde Gemeente. Ze wil dit engagement verderzetten in de nieuwe legislatuur (2019-2024). Hiervoor gaat ze een samenwerkingsovereenkomst aan met Logo vzw Brugge-Oostende en ondertekent ze het charter Gezonde Gemeente. Door verder te bouwen aan een sterk gezondheidsbeleid, wil de gemeente aan alle inwoners kansen geven en hen stimuleren om gezond te leven in een gezonde omgeving.

Onze levensverwachting stijgt jaar na jaar en ons zorgsysteem behoort tot de beste ter wereld. Toch blijven heel veel ziektes het gevolg van een ongezonde leefstijl en/of ongezonde omgeving, dit bovenop de toegenomen zorgvraag door de vergrijzing en de groter wordende gezondheidskloof. Meer dan ooit denkt de gemeente daarom steeds meer aan preventie. Want een gezonde burger wordt minder ziek, zit beter in zijn vel, kan actief van de samenleving deel uitmaken en kost uiteindelijk minder geld. 

Charter Gezonde Gemeente
Sinds 2013 doet de gemeente mee aan het project Gezonde Gemeente. Doel van dit project is om stapsgewijs te komen tot een structureel preventief gezondheidsbeleid met aandacht voor leefstijl, leefomgeving en gelijke gezondheidskansen. Oostkamp evalueerde het project in 2016 en 2017 positief. Om die reden wil de gemeente in de nieuwe legislatuur (2019-2024) voortbouwen op de eerste successen en ervaringen, en zal ze het charter Gezonde Gemeente opnieuw ondertekenen. De bedoeling is om een sterk gezondheidsbeleid verder te uitwerken. Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat onder meer over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. Het streefdoel is dat in onze gemeente de gezonde keuze de meest makkelijke keuze wordt. 

Gezonde Gemeente is een initiatief van de Vlaamse Logo’s, het Vlaams Instituut Gezond Leven en met als nauw betrokken partners de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), met de steun van de Vlaamse overheid. 

Samenwerking Logo vzw
De gemeente Oostkamp geeft met dit gezondheidsbeleid niet alleen uitvoering aan de eigen lokale ambities, maar helpt tegelijk mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en de internationale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s). Ze staat er niet alleen voor: Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) vzw Brugge-Oostende staat klaar met informatie, inspiratie en coaching op maat. De samenwerking met hen wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

op 21 juni 2019
Nieuwsoverzicht
LCP