Masterplan Oostkamp centrum in voorbereiding

info (grote weergave)
In de visie Oostkamp 2030 werd duidelijk dat er een masterplan nodig is voor het centrum van Oostkamp. Daarin moet een concrete oplossing uitgewerkt worden voor de diversiteit aan uitdagingen die er zijn op het vlak van mobiliteit, inrichting wegen, groene ruimtes, pleinen, gebouwen ...

In de visie Oostkamp 2030 werd duidelijk dat er een masterplan opgemaakt moet worden voor het centrum van Oostkamp. Daarin moet een concrete oplossing uitgewerkt worden voor de diversiteit aan uitdagingen die er zijn op het vlak van mobiliteit, inrichting wegen, groene ruimtes, pleinen, gebouwen / wonen, handelskern … De Gemeenteraad keurde op donderdag 20 juni een samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen goed voor de gunning van de studieopdracht.

De uitdagingen in het centrum van Oostkamp zijn divers en complex en moeten in zijn geheel bekeken worden. Hoe kan verdichting samen gaan met een kwalitatieve leefomgeving? Hoe kunnen we zorgen voor een vlotte mobiliteit en ruimte voor de trage weggebruiker? Hoe zorgen we dat de behoeften van een bloeiend lokaal handelscentrum gecombineerd kunnen worden met de noden van de bewoners? Hoe creëren we ruimte voor water en ook voor ontmoeting? Dit zijn slechts een paar van de vragen die in het masterplan een concrete oplossing moeten krijgen.

Er zijn de afgelopen jaren al diverse studies uitgevoerd en participatietrajecten geweest in voorbereiding van de visie 2030 en het vernieuwde mobiliteitsplan. Het is nu de bedoeling die bevindingen en aanbevelingen te combineren tot een concreet masterplan. Dit is geen makkelijke oefening. De gemeente wil zich daarom laten bijstaan door een gespecialiseerde partner. Om een geschikte partner (of partners) te vinden kan beroep gedaan worden op een traject van de provincie: Oproep WinVorm. De Gemeenteraad heeft de samenwerkingsovereenkomst met de provincie goedgekeurd.

De Oproep WinVorm is een selectieprocedure die gebaseerd is op het principe van een wedstrijd. Ze ondersteunt West-Vlaamse publieke overheden bij de selectie van goede ontwerpers en ontwerpteams voor hun projecten. De procedure is in overeenstemming met de wetgeving inzake overheidsopdrachten en de mededingingsregels. De organisatie van de Oproep is een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales WVI en Leiedal en de Vlaams Bouwmeester.

De bedoeling is tegen eind 2019 een partner aan te stellen. Het masterplan moet volledig af zijn tegen eind 2021. Voor het luik mobiliteit is er een vroegere deadline, namelijk september 2020. Dit omdat er een aantal concrete projecten op stapel staan, waarvoor de input vanuit het masterplan essentieel is. De kosten voor de opmaak van het masterplan worden geraamd op 120.000 euro excl. btw.

op 21 juni 2019
Nieuwsoverzicht
LCP