Tijdelijke verkeershinder in de Kortrijksestraat en in een latere fase in de Brugsestraat

Aanleg busperrons Kortrijksestraat (grote weergave)
De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer zijn in de Kortrijksestraat bezig met de heraanleg van enkele bushaltes. Er wordt met tijdelijke lichten gewerkt, wat enige verkeershinder met zich meebrengt. Nadien wordt in de Brugsestraat gewerkt.

Aard van de werken

De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer hebben een tijdje geleden de bushalte aan de Lariksdreef (Waaroostpark) heringericht naar een busperron. Ze zullen dit nu ook doen voor 3 bushaltes in het centrum van Waardamme en 1 halte in de Brugsestraat. Deze nieuwe busperrons geven de bussen van De Lijn de mogelijkheid om te stoppen op de rijweg. Het resultaat is tijdswinst voor De Lijn en een stiptere dienstverlening voor de reizigers. De verhoogde busperrons bieden ook meer gebruikscomfort.  Ook voor het fietsverkeer is de situatie veiliger aangezien de bussen het fietspad niet meer dienen te kruisen.

Kortrijksestraat

Locatie

  • Ter hoogte van de Terluchtestraat en Akkerstraat worden de bushaltes aan beide zijden van de weg heringericht. 
  • Ter hoogte van de Rooiveldstraat wordt enkel de halte richting Ruddervoorde aangepast. De halte richting Brugge wordt later aangepast samen met de totale herinrichting van het pleintje.

Timing 

  • Start: donderdag 2 mei
  • Einde: normaalgezien eind mei 2019. 

Hinder voor het verkeer 

  • Kortrijksestraat: het verkeer wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten. Die lichten zullen voor en na de werkuren weggehaald worden indien de verkeersveiligheid dit toelaat.
  • Terluchtestraat: men zal tijdens de werken aan de bushalte kant Terluchtestraat deze straat niet kunnen in- of uitrijden. 

Brugsestraat

Locatie

  • Tussen rondpunt en Emiel Welvaertstraat: beide haltes (richting Brugge en richting Oostkamp) worden aangepast.

Timing 

  • Start: voorzien half mei 
  • Einde: half juni 2019. 

Hinder voor het verkeer 

  • Het verkeer wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten. Die lichten zullen voor en na de werkuren weggehaald worden indien de verkeersveiligheid dit toelaat.
op 26 april 2019
Nieuwsoverzicht
LCP