Hertsberge | stand van zaken werken doortocht

zicht op de werkzaamheden (foto eind april 2019) (grote weergave)
De nacht van dinsdag 21 op woensdag 22 mei wordt er gebetonneerd ter hoogte van de Kraaiveldstraat. Tijdens de uithardingsperiode wordt de rest van de straat afgewerkt. Als alles volgens plan verloopt, zal de doortocht tegen het bouwverlof terug open zijn.

Nachtwerk 21-22 mei

De rijweg ter hoogte van het kruispunt met de Kraaiveldstraat wordt in beton aangelegd, net zoals aan de Rapaertstraat en de Sint-Jansdreef. De planning is als volgt voorzien:

  • Maandag 20 en dinsdag 21 mei: klaarmaken van de zone om de beton te kunnen gieten.
  • Nacht van dinsdag 21 op woensdag 22 mei
    Om de tijdsduur van de werken zo kort mogelijk te houden, wordt de hele oppervlakte (ruim 1.000 m²) in één keer gebetonneerd. Het gietwerk begint daarom om 2 uur in de nacht van dinsdag 21 op woensdag 22 mei. We hopen op het begrip van de omwonenden.
  • Eens de beton uitgewassen is (een techniek om de beton ruw te maken) moet de beton enkele weken uitharden. Die periode is nodig om de kwaliteit op lange termijn te kunnen garanderen.
  • Gedurende de hele uithardingsperiode mag geen verkeer over de beton rijden.
  •  Tijdens de uithardingsperiode wordt de straat verder afgewerkt.

Einde van de werken

Het is voorzien om de doortocht terug open te stellen voor alle verkeer uiterlijk tegen het zomerbouwverlof.

Resultaat van de werken

(1) Verhogen van de verkeersveiligheid voor bewoners en weggebruikers:

  • door de maximum toegelaten snelheid tussen de Kraaiveldstraat en Sint-Jansdreef te verlagen naar 50 km/u;
  • door de aanleg van 2 poorteffecten om de weggebruiker er attent op te maken dat hij in een dorpskern komt;
  • door de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad tussen de Breeweg en de Kraaiveldstraat zodat fietsers uit de Breeweg de Proosdijstraat pas moeten oversteken ter hoogte van de Kraaiveldstraat. Het fietspad aan de overkant blijft behouden.

(2) Proper water in de plaatselijke waterlopen. Door de aanleg van een gescheiden riolering wordt het huishoudelijk afvalwater eerst gezuiverd vooraleer het in de plaatselijke beken geloosd wordt.

op 17 mei 2019
Nieuwsoverzicht
LCP