Wijziging in aanpak renovatie zwembad

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

82_zwembad_de_Valkaart (grote weergave)
De kosten voor de geplande grondige renovatie van het zwembad, bleken zo hoog op te lopen dat de voorziene renovatie moeilijk te verantwoorden is. Daarom worden enkel de noodzakelijke werken uitgevoerd om het zwembad nog en 5-tal jaar open te houden. Intussen worden toekomstplannen uitgewerkt.

Na de problemen bij de heropstart van het zwembad na de jaarlijkse onderhoudsperiode in 2016, werd duidelijk dat er grondigere werken zouden nodig zijn om het zwembad open te houden. Er werd samen met de beheerder van het zwembad – Farys – onderzocht wat er zou moeten gebeuren. Uiteindelijk werd geopteerd voor een heel grondige renovatie, die in mei dit jaar zou starten. Er is een marktbevraging gebeurd voor het aanstellen van een aannemer. Daaruit blijkt dat de kosten zo hoog oplopen, dat de voorziene renovatie moeilijk te verantwoorden is en dat er beter van aanpak veranderd wordt. Mede op advies van Farys zullen nu enkel de hoogstnoodzakelijke werken uitgevoerd worden om het zwembad nog een 5-tal jaar open te houden. Die tussenperiode zal gebruikt worden om plannen voor de toekomst uit te werken. Het zwembad sluit zoals voorzien vanaf 20 mei om deze hoogstnoodzakelijke werken uit te voeren.

In september 2016 waren er problemen met het zwembad na het jaarlijkse onderhoud. Er werd beslist dit verder te onderzoeken. Er werden een paar onderzoeken uitgevoerd en kosten geraamd, o.m. voor aanpak betonrot, diverse technieken die vervangen moeten worden... De kosten hiervoor waren geraamd op 985.692 euro. 

Er werd een studiebureau aangesteld in januari 2018 om een voorontwerp en later een definitief ontwerp te laten opmaken voor de herstellingswerken. Bij die diepgaandere analyse en een algemenere aanpak zijn er een aantal werken bijgekomen zoals het herbetegelen van de badkuip, betere luchtgroep, schrijnwerkvernieuwingen, verlichting kleedkamers, waterbehandeling, onderwaterverlichting, …). Kortom het vooruitzicht van een grondige renovatie zodat het zwembad nog tot 2030 gebruikt zou kunnen worden. De raming van het definitieve ontwerp kwam op 1.254.810 euro.  

Op basis van het definitief ontwerp werd in het najaar van 2018 de procedure opgestart voor de aanstelling van een aannemer. Er zijn 2 offertes binnen gekomen. De bedragen zijn echter nog een pak hoger dan de ramingen. En bij uitvoering komt daar wellicht nog wat bij. De goedkoopste offerte komt neer op 1.414.904,27 euro (excl. btw, en excl. erelonen).  Alles samen zou het een kost zijn die neerkomt op 1/3 van de kostprijs van een nieuw bad.  

Het advies van Farys is dan ook de volledige renovatie niet uit te voeren. Er zou wel gekozen worden voor een herstelling die de gemeente de tijd geeft om verdere beslissingen te nemen. Die herstelling focust zich op de technische installatie en het aanpakken van betonrot. Dit zou de gemeente een 5-tal jaar moeten geven om een toekomstplan uit te werken.  

De sluiting van het zwembad start zoals aangekondigd eind mei om die specifieke werken uit te voeren. De einddatum van de werken is nog niet gekend.  

Burgemeester Jan de Keyser: ?Dit was geen leuke beslissing om te nemen, dat is duidelijk. Maar de renovatie toch laten doorgaan zou geen blijk geven van goed beheer van onze budgetten. Dit stelt ons voor de acute en grote uitdaging om in de eerste helft van de legislatuur een toekomstgerichte keuze te maken over hoe we omgaan met het zwemgebeuren in onze gemeente. We willen deze oefening evenwel goed doen en dat zal de nodige tijd vragen. Op dit ogenblik liggen alle pistes open. De oefening wordt uiteraard ook gekoppeld aan de opmaak van het beleidsplan / meerjarenplan, dat eind 2019 vastgelegd wordt."

op 22 maart 2019
Nieuwsoverzicht
LCP