Kampveld- en Papenvijversstraat | start van de werken

Op 11 maart starten de werken om het bedrijventerrein Kampveld en omgeving te beschermen tegen wateroverlast (samenwerking gemeente, Aquafin en Vlaamse Milieumaatschappij). De werken gebeuren in fasen en zullen tot bouwverlof 2020 duren (mits goed weer).

Doel van de werken:

 • Kampveld en omgeving beschermen tegen wateroverlast
 • Bereikbaarheid Kampveld garanderen bij hevige regen
 • Afvalwater apart afvoeren van regenwater 

Wegenwerken Kampveldstraat:

 • Aanleg van een tijdelijke eenrichtingsweg in de Kampveldstraat (in landerijen) om de bereikbaarheid van het bedrijventerrein tijdens de wegenwerken mogelijk te maken. 
 • Kampveldstraat plaatselijk ophogen om bereikbaarheid Kampveld te garanderen tijdens hevige regenval.
 • Bypass onder de rijweg voor betere waterafvoer naar Hertsbergebeek.
 • Vernieuwen fietspad in asfalt en wegdek in cementbeton tussen Hertsbergsestraat en de firma Lebbe.
 • Dubbelrichtingsfietspad ter hoogte van Watteeuw doortrekken tot wegversmalling.
 • Aan einde dubbelrichtingsfietspad: veilige oversteekplaats voor fietsers richting Waardamme.
 • Vernieuwen wegdek in cementbeton tussen Watteeuw en wegversmalling.

Werken Papenvijversstraat:

 • Wegdek plaatselijk ophogen
 • Gescheiden rioolstelsel Papenvijversstraat
 • Vernieuwen wegdek van deel Papenvijversstraat
 • Verbreden rijweg Papenvijversstraat tussen Hertsbergsestraat en Breeweg naar 5,50 meter.
 • Vernieuwen kruispunt Papenvijversstraat/Hertsbergsestraat: beton in plaats van klinkers

Naast deze wegenwerken wordt ook een dijkenstelsel aangelegd. 

 • Grotendeels in landerijen (zie situering)
 • De startdatum van deze werken ligt nog niet vast. Zal in 2020 zijn of eerder indien deze werken de wegen- en rioleringswerken niet hinderen. 

Fasen (zie schets)

 1. Kampveldstraat ten zuiden van Nijverheidsstraat - start op 11 maart 2019
 2. Kampveldstraat tussen Hertsbergsestraat (niet kruispunt) en Nijverheidsstraat - zomer/najaar 2019
 3. Papenvijversstraat tussen Breeweg en het rijvak Hertsbergsestraat rijrichting Hertsberge (vak richting Oostkamp blijft vrij) - winter 2019
  Papenvijversstraat tussen Breeweg en Papenvijversstraat nummer 4 - begin 2020
 4. Papenvijversstraat van aan kruispunt Nijverheidsstraat tot Papenvijversstraat 4 - voorjaar 2020
 5. Papenvijversstraat ten westen van NIjverheidsstraat langs nummers 11-13-15 - voorjaar/zomer 2020
 6. Hertsbergsestraat rijvak rijrichting Oostkamp - zomer 2020

Investering

van 1.630.000 euro, incl. btw, waarvan 1.087.000 euro ten laste van de gemeente 

Toelichting aan betrokken bewoners en bedrijven 

Op 18 februari kregen de betrokken bewoners en bedrijven toelichting over deze werken.  De presentatie vind je hierbij. 

op 19 februari 2019
Nieuwsoverzicht
LCP