Start werken Legendalesite door de VLM, o.a. vellen van bomen

Kaartje info Nieuwenhove (grote weergave)
De aannemer start eerstdaags met de werken om de Legendalesite een nieuwe, groene invulling te geven met de aanleg van een hondenloopzone, een zone voor volkstuinen, een beboste grondwal langs de E40, wandelpaden en bebossing.

De komende maanden voert een aannemer in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) terreinwerken uit in de wijk Nieuwenhove voor de herinrichting van een aantal zones: 

  • Inrichting Legendalesite
  • Fietspad Hertendreef – Hertsbergsestraat
  • Fietspad Hertendreef – Kanunnik Davidstraat
  • Speelzone Waterstraat
  • Speelzone groene vinger Nieuwenhovebos
  • Natuurontwikkeling op de open zones in het Nieuwenhovebos

Eerst worden de werken aan de Legendalesite gestart. Bij de uitvoering van deze werken worden bomen bekapt. Deze worden in het project zelf gecompenseerd met nieuwe bosaanplant. Voor de aanleg van de grondwal langs de E40 is het nodig om zo’n 7.000 m² te kappen. Het kappen van de bomen moet gebeuren voor de start van het broedseizoen.

De bomen verdwijnen hier niet definitief, want er zal een nieuw bos aangeplant worden bovenop de grondwal. Op de rest van de site is er een aanplant van bos voorzien met een oppervlakte van zo’n 12.000 m². De oppervlakte bos vermeerdert zo van ongeveer 2 ha naar meer dan 3ha.

Aansluitend op de kapwerken zal de aannemer werken aan het grondverzet voor de aanleg van de grondwal langs de E40. De bestaande grondhopen op de site zullen hiervoor lokaal worden verplaatst. Ongeveer één vijfde van de benodigde grond wordt aangevoerd door de aannemer.

Er kan tijdelijk hinder zijn van deze werken. De VLM doet er echter alles aan om deze hinder zo beperkt mogelijk te houden.

Meer info:

  • website VLM 
  • Pieter Balliauw: leidend ambtenaar van de werken – 09 244 85 10 pieter.balliauw@vlm.be
  • Alex Van Caubergh: toezichter van de werken – 0494 564 820
op 18 februari 2019
Nieuwsoverzicht
LCP