Grote renovatie zwembad gepland in 2019

zwembad (grote weergave)
Het zwembad van De Valkaart is aan een grondige renovatie toe. Samen met de S-divisie van Farys, de uitbater van het sportcomplex, werd onderzocht welke werken noodzakelijk zijn.

Initieel was het de bedoeling werken uit te voeren die het bad nog tot 2030 zouden kunnen open houden. De gemeente wil investeren in een zwembad voor de toekomst. Omwille van de meerkost voor bijkomende (maar noodzakelijke) werken is het de intentie om het zwembad na de renovatie open te houden tot 2036. In de legislatuur 2030-2035 moet dan worden bekeken wat de toekomstmogelijkheden zijn. De renovatie vindt plaats vanaf mei 2019 tot eind 2019. Gedurende die periode zal het zwembad gesloten zijn.

De kuip en de basisinstallatie dateren nog van bij de bouw van De Valkaart in de tweede helft van de jaren ’70 en doorstonden zelfs de brand van De Valkaart in 1991. Nu is een grondige renovatie aan de orde. Concreet wordt de kuip aangepakt tegen betonrot en wordt die opnieuw betegeld. Ook de technische installatie, o.m. buffertanks, warmtewisselaars en luchtgroepen, worden volledig vernieuwd. De geraamde kosten voor de renovatie bedragen 1,25 miljoen euro (excl. btw).

Voor deze werken wordt het zwembad gesloten van mei 2019 tot het einde van het jaar. De clubs worden persoonlijk ingelicht. Voor de gewone gebruikers zal gekeken worden om de abonnementen te verlengen. Een abonnement wordt verlengd met de periode van de duur van de werken. Een 10-beurtenkaart die tijdens de werken verloopt, wordt automatisch met één kalenderjaar verlengd.

op 21 december 2018
Nieuwsoverzicht
LCP