Bekendmaking | Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer n.a.v. straatfeest in de Rooiveldstraat zo 2/9

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking | Op zondag 2 september 2018 is het verboden te parkeren en is er verboden toegang, in beide richtingen, in verscheidene straten in Waardamme.

Het College van Burgemeester en Schepenen

1. Bevoegdheid

- Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 57,§2
- Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, in het bijzonder artikel 119 en 130bis

2. Rechtsbronnen en adviezen

- Wet van 16 maart 1968 over de politie over het wegverkeer, in het bijzonder artikel 12
- Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 186 en artikel 187, eerste alinea
- Koninklijk Besluit van 1 december 1975 over het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, in het bijzonder artikel 60
- Ministrieel Besluit van 11 oktober 1976 over de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeertekens

3. Feiten en argumenten

Het wijkcomité Rooiveld en Blasius organiseert op zondag 2 september 2018 een straatfeest en rommelmarkt in de Rooiveldstraat.

Naar aanleiding van deze organisatie zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het normale verkeer.

4. Financiële gevolgen en link naar beleidsplan

Deze beslissing kadert in actie 4.6.1 van het beleidsplan.

BESLUIT:

Enig art. – Het College van Burgemeester en Schepenen stelt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer vast naar aanleiding van een straatfeest in de Rooiveldstraat. Op zondag 2 september 2018 van 4 tot 20 uur is het verboden te parkeren en is er verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder, in:

  1. a) de Rooiveldstraat tussen de Olieslagerijstraat en de Kloosterstraat
  2. b) de Sint-Blasiusstraat
  3. c) de Kloosterstraat tussen de Sint-Blasiusstraat en de Rooiveldstraat

Deze verboden worden ter kennis gebracht door de verkeersborden E1 en C3.

op 02 september 2018
Nieuwsoverzicht
LCP