Aangepast verkeersreglement voor een betere verkeersveiligheid

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

info (grote weergave)
Een aantal reglementen moeten aangepast worden aan een gewijzigde situatie na heraanleg of op vraag om verkeerssituaties te wijzigen. De aangepaste reglementen werden aan de Gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

Een overzicht:

1. In de Brugsestraat wordt ter hoogte van het Pastorieplein een parkeerverbod ingevoerd. Wanneer voertuigen daar parkeren ontstaat er een gevaarlijke situatie. Met het verbod kan dit voorkomen worden. Laden en lossen is wel toegestaan.

2. De Emiel Welvaertstraat werd heraangelegd. In de plannen waren volgende aanpassingen voorzien:

  • invoeren van zone 30.
  • invoeren van eenrichtingsverkeer tussen de Brugsestraat en de Kwadeplasstraat om een vlotte en veilige doorstroming mogelijk te maken. Men kan de Emiel Welvaertstraat inrijden via de Brugsestraat richting Kwadeplasstraat. Fietsers en bromfietsers klasse A kunnen wel in beide richtingen rijden.
  • de zones waar men kan parkeren werden afgebakend.

3. De Wilgenbroekstraat, Boudewijnlaan en Fabiolalaan werd op vraag van het fietsfonds heringericht om de fietsveiligheid te verbeteren.

  • Er werd uitgezonderd plaatselijk autoverkeer ingevoerd in de Wilgenbroekstraat en in de Boudewijnlaan tussen de Wilgenbroekstraat en de Poelstraat.
  • Er werd ook een snelheidsbeperking tot 50km/uur ingevoerd.
  • In de Boudewijnlaan vanaf de Poelstraat tot aan de Fabiolalaan werd een fietspad aangelegd.
  • Ter hoogte van de Loppemsestraat werd de oversteek voor fietsers hiervoor aangepast.
  • Aansluitend werd een fietspad in de Fabiolalaan aangelegd.   

    De verkeersreglementen van de betrokken straten werden in die zin aangepast

De verkeerscommissie gaf een gunstig advies voor elk van de bovenvermelde voorstellen.

op 18 december 2015
Nieuwsoverzicht
LCP