Toelagen voor sport

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

info (grote weergave)
De gemeente wil het sportieve verenigingsleven in Oostkamp verder stimuleren. Ze wil dit doen door de toelagen ruimer te verdelen.

Op de Gemeenteraad van donderdag 17 december werden hiervoor enkele vernieuwde toelagereglementen sport voorgelegd ter goedkeuring. Het gaat over volgende reglementen: bovenlokale sportevenementen, basistoelage, werkingstoelage en zaalhuur.

Met enkele kleine aanpassingen wil het gemeentebestuur ervoor te zorgen dat de financiële middelen voor sport ruimer verdeeld worden. Het reglement zaalhuur wordt aangepast naar een reglement sportaccommodatie zodat ook het huren van buitensport-accommodatie in aanmerking komt voor een toelage. Deze wijzigingen zijn er gekomen op vraag van een werkgroep rond toelagen. De gemeente wil hierop ingaan omdat ze het sportieve verenigingsleven verder wil stimuleren. De nieuwe toelagen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2016.

op 18 december 2015
Nieuwsoverzicht
LCP