Toezicht op het openbaar domein door mobiele camera's

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

foto: sluikstort (grote weergave)
Aan de Gemeenteraad werd het advies gevraagd om mobiele camera’s in te zetten om toezicht te houden op het openbaar domein.

Met de camera’s wil de gemeente het probleem van het sluikstorten aanpakken. Het zijn de bevoegde personen van de Politiezone Het Houtsche die de vaststellingen en de identificatie zullen doen.

Het sluikstorten van afval is een maatschappelijk probleem waar ook Oostkamp mee te maken heeft. Nochtans zijn er heel wat maatregelen genomen zoals de wekelijkse ophaling van huisvuil, de selectieve inzamelingen, de straatvuilbakjes, de glascontainers. En via De Merel worden regelmatig sensibiliseringscampagnes gevoerd. Ondanks alle inspanningen blijft het sluikstorten een probleem waar veel burgers zich aan ergeren. Het blijkt ook moeilijk om de daders van het sluikstorten te identificeren of ze op heterdaad te betrappen.

De identificatie van de daders van het sluikstorten zou wel mogelijk zijn wanneer de gemeente mobiele camera’s kan inzetten op plaatsen waar regelmatig afval wordt achtergelaten: rond glascontainers, rond de straatvuilbakjes, in de wegbermen langs de openbare weg. Het is de politie die zal instaan voor de identificatie. De korpschef van de politiezone Het Houtsche gaf alvast een gunstig advies voor het inzetten van mobiele camera’s om sluikstorten te bestrijden.

Bij het opruimen van het afval zijn vooral de gemeentediensten betrokken. Ook medewerkers van sociale werkplaatsen, IVBO en diverse afvalophaalfirma’s zetten zich in om dit afval te verwijderen. Dat kost de gemeenschap handenvol geld aan werkuren. Voor ruim de helft van het achtergelaten sluikstort is er een gratis alternatief voor inzameling of verwijdering. Door het inzetten van middelen zoals een camera wil de gemeente vooral mensen stimuleren om hun afval niet als sluikstort achter te laten.

op 18 december 2015
Nieuwsoverzicht
LCP