Verhoging pensioenstoelage voor contractuele medewerkers

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

foto: kaart pensioen (grote weergave)
De pensioentoelage voor contractuele medewerkers gaat vanaf 2016 van 2% naar 3%

Aan de Gemeenteraad werd op 17 december de goedkeuring gevraagd om de pensioenbijdrage voor het aanvullend pensioen voor contractuele medewerkers te verhogen van 2% naar 3%. Hiermee wil de gemeente inspanningen leveren om de kloof tussen het pensioen van de contractuele en statutaire medewerkers te verkleinen. De extra uitgave hiervoor wordt geraamd op 27.063 euro.

Wat ging vooraf?

Met ingang van 1 januari 2010 besliste de Gemeenteraad om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren voor contractuele medewerkers, m.a.w. een tweede pensioenpijler. De pensioentoelage werd vastgelegd op 1% van het pensioengevend jaarloon.

De Gemeenschappelijke Sociale Dienst–Vlaanderen (GSD-V) liet vorig jaar aan de gemeente weten dat besturen met personeel dat onder de VIA-akkoorden valt (vergelijkbaar met cao’s in de privé-sector) en die een tweede pensioenpijler invoerden, éénmalig kunnen genieten van een financiële tegemoetkoming voor een verhoging van de pensioenbijdrage. Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor om de pensioenbijdrage op te trekken van 1% naar 2% van het jaarloon. De bijdrage van 1% was zeer beperkt. Een verhoging tot 2% was aangeraden.

T.e.m. 2013 droeg de gemeente 20.999,78 euro bij voor de tweede pensioenpijler. Door de aanpassing van 1% naar 2%, verhoogde de uitgave naar 49.183 euro.

Aangepast voorstel vanaf 2016

Bij de voorbereiding van het budget 2016 en de opvolging van de meerjarenplanning 2015–2019 kon het bestuur rekenen op de positieve effecten van de al doorgevoerde besparingsinspanningen. Het bestuur heeft ervoor gekozen om met de extra beschikbare middelen andermaal een verhoging van de tweede pensioenpijler door te voeren in het voordeel van de contractuele personeelsleden. Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor om de bijdrage voor de 2de pensioenpijler voor contractuele medewerkers te verhogen van 2% naar 3%. Dit betekent dat de bijdrage stijgt van 49.183 euro naar 76.246 euro. De gemeente kan opnieuw rekenen op een tegemoetkoming van de GSD-V van 10.832,51 euro. Dat is een bijkomende meevaller.

De versterking van het aanvullend pensioen, als tweede pensioenpijler, past in een toekomstgericht pensioenbeleid dat de pensioenkloof tussen statutaire en contractuele personeelsleden zo klein mogelijk wil maken.

op 18 december 2015
Nieuwsoverzicht
LCP