Reglement mantelzorgpremie is aangepast

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

foto: jonge hand neemt oudere hand vast (grote weergave)
Vanaf 1 januari 2016 treedt het aangepaste reglement van de mantelzorgpremie in voege. Er is een overgangsperiode voorzien tot 31 januari 2016 om de lopende aanvragen volgens de huidige procedure nog af te handelen.

Wat is er aangepast?

  • Het tweede criterium waaraan de zorgbehoevende moet aan voldoen, wordt anders geformuleerd om het meer werkbaar te maken. “Voedsel moet bereid en toegediend worden” wordt “voedsel moet bereid en hapklaar gemaakt worden (snijden, mixen of andere textuurwijzigingen)”
  • Vanaf 1 januari 2016 wordt het verplichte huisbezoek door een onafhankelijke arts afgeschaft. Het onderzoek van de zorgbehoevendheid gebeurt door een maatschappelijk assistent van het OCMW door middel van een huisbezoek. Op basis van dit advies neemt de OCMW-raad een beslissing en wordt de premie toegekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van de aanvraag.
  • De huisarts moet het aanvraagformulier ondertekenen en moet aankruisen of er al dan niet nog verbetering kan verwacht worden naar de toekomst toe.
  • Op het aanvraagformulier wordt een extra rubriek voorzien waar kan ingevuld worden of er thuiszorgdiensten aan huis komen. Zij kunnen in dat geval ook mee de aanvraag ondertekenen.Verder zijn er geen veranderingen. De bedragen van de premie per categorie blijven gelijk.

Indien u vragen heeft over de mantelzorgpremie kan je steeds terecht bij de Sociale dienst van het OCMW (loket 3), tel 050 819 960 | socialedienst.ocmw@oostkamp.be | www.oostkamp.be.

op 14 december 2015
Nieuwsoverzicht
LCP