Bekendmaking | verkeersreglement n.a.v. wielerwedstrijd do 9/4

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

omleiding (grote weergave)
Bekendmaking | Vaststelling tijdelijk verkeersreglement n.a.v. wielerwedstrijd in Ruddervoorde op donderdag 9 april 2015.

Het College van Burgemeester en Schepenen,

 Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel 135 § 2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989 en op artikel 119, hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 mei 1989 en alle verdere wijziging inbegrepen;

 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 1982;

 Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid artikel 186 en artikel 252 §2, zonder zich daartoe te beperken, over de bekendmaking van tijdelijke verkeersreglementen;

 Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op titel III, inbegrepen alle verdere wijzigingen door koninklijke besluiten;

 Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, inbegrepen alle verdere wijzigingen door ministeriële besluiten;

 Overwegende dat op donderdag 9 april 2015 te Ruddervoorde een wielerwedstrijd Provinciaal Kampioenschap Tijdrijden zal plaatshebben;

 Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het normale verkeer;

 BESLUIT:

 Art. 01 - Op donderdag 9 april 2015 van 12 tot 20 uur is het verboden te parkeren en is er verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder, in:

  1. a) de Torhoutsestraat tussen de Hogestraat en de Reigatstraat;
  2. b) de Reigatstraat;
  3. c) de Westkantstraat;
  4. d) de Vrijgeweidestraat tussen de Tohoutsestraat en de Claeysstraat;
  5. e) de Claeysstraat;
  6. f) de Hazelbeekstraat tussen de Torhoutsestraat en de Claeysstraat.

Deze verboden worden ter kennis gebracht door het verkeersbord E1 en door het verkeersbord C3 op al de betrokken kruispunten.

 Art. 02 - Op donderdag 9 april 2015 van 12 tot 20 uur is het verboden te parkeren in de Vrijgeweidestraat aan de kant van de even huisnummers tussen de Claeysstraat en de Groenhovestraat.

Dit verbod wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord E1.

 Art. 03 - Overtreding van dit reglement wordt bestraft met de gewone politiestraffen.

 Art. 04 – Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website van 11 maart 2015 tot 9 april 2015.

Art. 05 - Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge en aan de Griffie van de Politierechtbank te Brugge.

op 09 april 2015
Nieuwsoverzicht
LCP