Welzijnsschakel Oostkamp viert feest: 25 jaar ‘t Gezelletje

Gepubliceerd op zaterdag 1 okt 2022 om 15:23 uur

Ontdek onze ontmoetingshuizen

Welzijnsschakel Oostkamp viert in 2022:

  • 25 jaar werken aan een samenleving waar elke mens meetelt
  • 25 jaar alert openstaan voor nieuwe noden
  • 25 jaar voorkomen van uitsluiting en vereenzaming
  • 25 jaar creëren van een warme ontmoetingsplek
  • 25 jaar solidariteit met het Zuiden
  • 25 jaar gratuite, enthousiaste inzet van vrijwilligers
  • 25 jaar sympathie en ondersteuning door sponsors
  • 25 jaar samenwerking met sociale diensten en verenigingen

Hoe het begon 25 jaar geleden

Toen wilden vijf mensen een antwoord bieden op de vaststelling dat ook in Oostkamp achter gewone gevels verdoken armoede schuilging en dat uitsluiting en eenzaamheid een groot probleem waren. Een veertigtal vrijwilligers stapten mee in het verhaal en de werking groeide.

Welzijnsschakel Oostkamp is een verhaal dat verder gaat …

De samenleving is complexer geworden, de kloof tussen arm en rijk vergroot. De energiecrisis en de stijgende levensduurte duwen sommige personen en gezinnen in armoede. Uitsluiting en vereenzaming zijn daarvan een gevolg.

Meer dan ooit zijn welzijnsschakels nodig. Er is er nood aan vrijwilligers die met een warm hart en een open geest solidair willen zijn met wie het even moeilijk heeft of dreigt uit de boot te vallen. Vrijwilligers die brugfiguur zijn zodat elke mens meetelt.