Nieuwe fietspaden Loppemsestraat | Gemeenteraad stelt ontwerpakten vast

Gepubliceerd op vrijdag 18 jun 2021 om 14:03 uur

Loppemsestraat veiliger en comfortabeler maken voor fietsers

De provincie West-Vlaanderen werkt samen met de gemeenten Oostkamp en Zedelgem om de fietsinfrastructuur in de Loppemsestraat, vanaf de Majoor Woodstraat tot aan het kruispunt met de Steenbrugsestraat, te verbeteren.

  • De fietsinfrastructuur binnen de bebouwde kom van Oostkamp wordt geoptimaliseerd.
  • Het kruispunt Loppemsestraat/Fabiolalaan/Boudewijnlaan wordt heringericht.
  • Buiten de bebouwde kom komen nieuwe vrijliggende fietspaden.
  • Er komen veilige fietsoversteekplaatsen op het kruispunt Oostkampse Baan/ Steenbrugsestraat, op grondgebied Loppem, in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer.

Dit is een provinciaal fietsfondsproject. De provincie is bijgevolg trekker van het project en neemt alle kosten voor de nieuwe fietsinfrastructuur voor haar rekening. De gemeenten zorgen voor de nodige grondaankopen en betalen de wegenwerken die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan de nieuwe fietsinfrastructuur.

Geen nieuwe fietspaden zonder overname van private gronden

De vrijliggende fietspaden buiten de bebouwde kom kunnen niet aangelegd worden zonder private grondstroken aan te kopen. Om de betrokken eigenaars te vergoeden op basis van een objectieve waardebepaling, gebeurt de schatting van de te verwerven gronden door de Vlaamse overheid.

Vooraleer de akten ondertekend en de vergoedingen uitbetaald kunnen worden, moeten de akten door de Gemeenteraad vastgesteld worden. Dit is op donderdag 17 juni 2021 gebeurd, voor de reeds bereikte overeenkomsten. Hiermee zetten we een verdere stap in dit project.

De totale vergoeding voor de reeds afgesloten grondaankopen bedraagt 46.572 euro.

Verder verloop van het dossier

  • De provincie maakt het vergunningsdossier op. Als onderdeel van de vergunningsprocedure zal de Gemeenteraad formeel moeten beslissen over het wegentracĂ©.
  • Ook het aanbestedingsdossier om een aannemer aan te stellen, opgemaakt door de provincie, zal nog ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voorgelegd worden.
  • Streeftiming is om in de tweede helft van 2022 van start te kunnen gaan met de werken. Deze timing is onder voorbehoud van een vlot verloop van de verdere dossiervoorbereiding.

Communicatie met de betrokken bewoners

Ten gepaste tijde geven we uitgebreide toelichting aan de betrokken bewoners.

Het ontwerpplan kan je bekijken bij de downloads.

Heb je vragen hierover? 

De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be