Nieuwe polyvalente zaal Hertsberge: aanpassing planning zorgt dat de werken vroeger klaar zullen zijn.

Gepubliceerd op vrijdag 17 nov 2023 om 10:46 uur

De gemeente Oostkamp bouwt een nieuwe polyvalente zaal in Hertsberge, een noodzakelijke vervanging van zaal ’t Bulscampvelt, maar waar ook de Chiro jongens en Chiro meisjes onderdak krijgen en waarin een nieuwe ruimte voor de kinderopvang voorzien is. De werken zijn afgelopen zomer gestart en schieten goed op. De aannemer heeft aan de gemeente voorgesteld de planning aan te passen. Zo kan efficiënter, sneller en goedkoper gewerkt worden. Gevolg is wel dat de oude zaal ’t Bulscampvelt al begin december afgebroken wordt. De gemeente gaat in op het voorstel van de aannemer en kijkt in overleg met de organisatoren en andere partners in de buurt voor oplossingen voor de geplande activiteiten. 

De werken aan de nieuwe polyvalente zaal in het centrum van Hertsberge schieten goed op. Zo goed zelfs dat de aannemer een wijziging in de planning voorgesteld heeft aan de gemeente. Hierdoor zal het volledige gebouw mogelijks al klaar zijn tegen september in plaats van eind 2024.

In de oorspronkelijke planning werd in 2 fasen gewerkt. Een eerste fase waarin de polyvalente zaal zelf en de chirolokalen klaar zouden zijn in mei 2024. Daarna zou in een tweede fase pas de oude zaal afgebroken worden en kon de bouw van de ruimte voor de kinderopvang beginnen. De planning was dat die dan tegen eind 2024 afgewerkt zou zijn.

Deze planning wordt nu aangepast. Door niet meer in 2 fasen te werken, kan het hele gebouwencomplex al in september klaar zijn. De aannemer deed dit voorstel omdat hij ook de komende maanden meerdere ploegen beschikbaar heeft, waardoor er sneller doorgewerkt kan worden. Als hij de torenkraan en ander materiaal minder lang nodig heeft, is dat niet alleen efficiënt, maar meteen ook een mooie kostenbesparing.

Deze aanpassing betekent wel dat de oude zaal ’t Bulscampvelt al begin december gesloopt wordt. Voor de activiteiten die nog gepland stonden in de oude zaal, wordt in overleg met de organisatoren een oplossing gezocht. Een aantal activiteiten zal onderdak vinden in Café Oud Gemeentehuis. Ook de kerkfabriek is bereid constructief mee te werken aan een tijdelijke oplossing. Na de sloop van ‘t Bulscampvelt volgt nog een archeologisch onderzoek, waardoor ongeveer een maand geen andere werken kunnen gebeuren. De grondwerken voor de nieuwe kinderopvang kunnen dan eind februari van start gaan. De afwerking van de chirolokalen en de polyvalente zaal zelf is voorzien eind mei, zodat die vanaf juni 2024 in gebruik genomen kunnen worden.

Jan de Keyser, burgemeester: “We zijn heel blij dat de werken tot nu zo goed vorderen en dat de aannemer proactief meedenkt. We waren er ons bij de beslissing goed van bewust dat deze aanpassing een inspanning vraagt van de gebruikers van zaal ’t Bulscampvelt. Zij moeten immers uitwijken naar andere locaties en dat is niet altijd even comfortabel. Onze diensten zoeken daarom ook mee naar geschikte oplossingen en we zijn dankbaar voor de bereidheid en flexibiliteit van alle partners. Alle inwoners van Hertsberge worden ook nog geïnformeerd via een flyer in de bus.”