Nieuwe fase werken Schooldreef: Schooldreef afgesloten voor alle verkeer en aanpassingen in de Kortrijksestraat | start 7 augustus

Gepubliceerd op donderdag 27 jul 2023 om 09:23 uur

Op 7 augustus starten de werken aan de inrit van de ondergrondse parking in de Schooldreef. Dit is een werk met grote impact voor de bewoners en de gebruikers van de Schooldreef. De werfzone neemt veel plaats in beslag en moet veilig georganiseerd kunnen worden. Hierdoor is géén verkeer meer toegelaten in de Schooldreef. Ook de werf van het private bouwproject op de hoek Schooldreef/Kortrijksestraat verschuift vanaf 7 augustus gedeeltelijk van de Schooldreef naar de Kortrijksestraat. Daar zal tweerichtingsverkeer mogelijk blijven, het verkeer wordt bij leveringen aan werf tijdelijk geregeld met lokale verkeerslichten. De gewone verkeerslichten aan het Gemeenteplein gaan daarom vanaf 7 augustus uit. 

Verkeerssituatie in de Kortrijksestraat

De werf voor het private bouwproject op de hoek met de Kortrijksestraat verschuift gedeeltelijk naar de Kortrijksestraat. De aannemer doet grote inspanningen om op vraag van de gemeente tweerichtingsverkeer in de Kortrijksestraat mogelijk te houden. Alleen het voetpad ter hoogte van de werf wordt ingenomen voor de stelling.

Concreet:

  • Tijdelijke verkeerslichten ter hoogte van de werf: Tijdens het lossen van materiaal, zullen vrachtwagens op de rijweg staan. Op die momenten wordt lokaal met verkeerslichten gewerkt om het verkeer veilig te laten verlopen. De aannemer plaatst de lichten en haalt die na afloop weer weg.
  • De verkeerslichten aan het Gemeenteplein gaan vanaf 7 augustus uit. Het is onmogelijk deze te combineren met het plaatsen van de lichten in de Kortrijksestraat zelf.
  • Er komt een stelling op het voetpad in de Kortrijkestraat ter hoogte van de bouwwerken.
  • Voetgangers moeten oversteken en het voetpad nemen aan de andere kant van de Kortrijksestraat.

De gemeente zal de situatie opvolgen. Indien nodig voor de veiligheid zal de situatie bijgestuurd worden tegen de start van het nieuwe schooljaar.

Géén verkeer meer toegelaten in de Schooldreef

Vanaf 7 augustus zijn geen auto’s en ander gemotoriseerd verkeer meer toegelaten in de Schooldreef. Iedereen die in de Schooldreef moet zijn, moet parkeren in omgeving en te voet naar zijn bestemming gaan. 

  • Er zijn kortparkeerplaatsen van verschillende regimes (15 min., 30 min.) in de Kortrijksestraat en in de Kapellestraat.
  • Er zijn mogelijkheden tot langparkeren op parkings in de buurt, zoals in de Marechalstraat, recent aangelegd parkeerpleintje in Kortrijksestraat, op het Pastorieplein en op het Sint-Pietersplein.

De handelaren in de werfzone blijven te voet bereikbaar. Dank om hen ook in deze lastige tijden te blijven steunen.

Voor voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) wordt steeds gestreefd naar een veilige doorsteek in de Schooldreef. Maar wie er niet hoeft te zijn, vermijdt beter de Schooldreef, ook te voet.

De gemeente is er zich van bewust dat deze nieuwe fase voor extra druk en stress zorgt in een drukke omgeving. Dank aan iedereen om zich op een veilige en respectvolle manier langs de werven te begeven. Zo moeten hopelijk geen extra veiligheidsmaatregelen genomen worden die de bereikbaarheid moeilijker maken. De gemeente volgt nauw op in functie van een goede en veilige start van het nieuwe schooljaar.