Moerbrugge | heraanleg Moerbrugsestraat | Veilig van en naar Moerbrugge

In 2022 zullen we de Moerbrugsestraat, tussen het kanaal en de nieuwe spoorwegbrug, vernieuwen en (fiets)veiliger maken. Na de aanleg van een nieuwe spoorwegbrug en het vernieuwen van de Stationsstraat is dit de laatste schakel in het veiliger en comfortabeler maken van de verbindingsweg tussen Moerbrugge en Oostkamp. Tegelijkertijd voert De Vlaamse Waterweg nv onderhoudswerken uit aan de kanaalbrug.

 • Fase 1 - 28 februari tot begin juni: heraanleg rotonde, aansluiting met Patersonstraat en onderhoudswerken kanaalbrug
 • Fase 2 - weekend 4/5 juni tot 13 juni: afwerking rotonde
 • Fase 3 - 13 juni tot half juli: afwerking Moerbrugsestraat (tussen rotonde en kruispunt Rivierstraat) en heraanleg kruispunt Rivierstraat 

Gevolgen voor het verkeer

 • Tijdens de 3 fases, dus tot half juli (aangepaste timing) is doorgaand gemotoriseerd verkeer tussen Oostkamp en Moerbrugge niet mogelijk. Men rijdt om via de brug van Steenbrugge.
 • Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de 1ste gebruikmaken van de noodbrug over het kanaal. Tijdens fase 2 & 3 kunnen zij gebruikmaken van de kanaalbrug. 

Updates

 • Zone 30 in centrumstraten Moerbrugge

  vrijdag 16 september 2022
  Om de verkeersveiligheid in het centrum van Moerbrugge te verhogen, wordt de maximumsnelheid in een aantal centrumstraten verlaagd tot 30 km/u. De verkeerswijziging werd goedgekeurd door de Gemeenteraad op 15 september 2022.
  foto Zone 30 in centrumstraten Moerbrugge

  De veilige en comfortabele weg tussen Moerbrugge en Oostkamp is sinds deze zomer een feit. De Moerbrugsestraat werd heringericht met o.a. een trage weg voor voetgangers en afgescheiden fietspaden. In navolging van de uitgevoerde werken evalueerde het gemeentebestuur het snelheidsregime in het centrum. Daar eist zowel het fiets- als voetgangersverkeer als het gemotoriseerd verkeer en schoolverkeer hun plaats op en is het niet overal vanzelfsprekend om de weginrichting op een eenvoudige manier aan te passen. Een verlaging van de snelheid tot 30 km/u in enkele centrumstraten verhoogt de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.

  De aanpassing van het verkeersregime past binnen de visie van het gemeentelijke mobiliteitsplan. Het gemeentebestuur wil een zone 30 invoeren in centrumgebieden waar veel verschillende functies (handel, wonen, school … ) en weggebruikers samenkomen. Er is aan Vrije Basisschool De Vaart in de Moerbrugsestraat al een dynamische zone 30, die wordt toegepast aan de hand van variabele snelheidsborden in functie van de schooluren. In de Patersonstraat is er reeds een vaste zone 30 die nu doorgetrokken wordt richting het centrum.

  Burgemeester Jan de Keyser: “In onze centrumgebieden, waar veel functies en weggebruikers samenkomen, verhogen we de verkeersveiligheid door de snelheid te verlagen. Om het meest geschikte snelheidsregime te bepalen, houden we consequent rekening met criteria zoals zichtbaarheid, aantal conflictpunten, oversteekbaarheid, type weggebruikers … We evalueren regelmatig en sturen bij waar nodig, verkeersveiligheid staat altijd voorop!”

 • Buurtbewoners klinken op veilige en comfortabele weg tussen Moerbrugge en Oostkamp

  zaterdag 10 september 2022
  In Moerbrugge is de vernieuwde Moerbrugsestraat officieel geopend. De werken vormen, na de aanleg van de nieuwe spoorwegbrug en het vernieuwen van de Stationsstraat, de laatste schakel in het veiliger en comfortabeler maken van de verbindingsweg tussen Moerbrugge en Oostkamp.
  foto Buurtbewoners klinken op veilige en comfortabele weg tussen Moerbrugge en Oostkamp

  Afgescheiden fietspaden, een veilige trage weg die de verschillende afdelingen van Vrije Basisschool De Vaart met elkaar verbindt, een vernieuwde rotonde die veiliger is voor fietsers en voetgangers, een heraangelegd kruispunt aan de Rivierstraat met voorsorteerstrook, een volledig nieuw wegdek in asfalt … De Moerbrugsestraat werd ingrijpend vernieuwd. De gemeente investeerde 1 miljoen euro (inclusief btw) om de belangrijke verbindingsweg tussen Moerbrugge en Oostkamp veiliger en comfortabeler te maken.

  Tegelijkertijd werd samen met de provincie West-Vlaanderen, in het kader van het Fietsfonds, gewerkt aan de verbinding van de fietssnelweg F6 aan weerszijden van de brug. Fietsers en voetgangers steken nu de rotonde in twee richtingen over op een centrale plaats wat veel veiliger is. De provincie West-Vlaanderen investeerde 130.000 euro (inclusief btw) in dit project, 59.000 euro daarvan werd betaald door de Vlaamse overheid via het Fietsfonds.

  Tijdens de werken van de gemeente en de provincie voerde De Vlaamse Waterweg nv structurele onderhoudswerken uit aan de kanaalbrug. De brug werd volledig gezandstraald en geschilderd. Er gebeurden enkele noodzakelijke, technische ingrepen en het oude wegdek werd vervangen door een nieuw wegdek met fietssuggestiestroken. De Vlaamse Waterweg nv investeerde 750.000 euro, waarvan 450.000 euro uit relancemiddelen voor de realisatie van fietsinvesteringen.

  Anderhalve maand vroeger klaar dan voorzien

  De grote werkzaamheden zorgden onvermijdelijk voor hinder in de buurt. De gemeente organiseerde een promotionele actie om de handelaars te ondersteunen en zette alles op alles om de werken te coördineren en de buurtbewoners goed te informeren. De werken gingen eind februari van start en werden afgerond voor het bouwverlof, anderhalve maand vroeger dan voorzien. Tijdens de officiële opening ontvangen de 24 winnaars van de Shop & win-actie hun prijs.

  In het najaar staan nog de aanplantingen en de installatie van de lichtarmaturen op het programma. Nu alle werken in Moerbrugge (bijna) klaar zijn, wordt de zone 30 in het centrum van Moerbrugge, na goedkeuring door de Gemeenteraad op donderdag 15 september, uitgebreid naar het laatste stukje van de Patersonstraat, de rotonde, de Sint-Godelievestraat, de Oostdijk, de Kattestraat (die als fietsstraat behouden blijft), de Valentijn Hennemanstraat, de Koestraat, de Weidetraat en de Legeweg (tussen de Valentijn Hennemanstraat en de Kattestraat).

    “Trots op het eindresultaat”

  Burgemeester Jan de Keyser: “Blij en opgelucht klinken we vandaag samen met de buurtbewoners op het einde van de werken. Trots op het eindresultaat: een veiligere verbinding tussen Oostkamp en Moerbrugge voor schoolkinderen, fietsers, voetgangers en andere weggebruikers. Het was een ongelofelijke kans om alle werken die in het voorjaar uitgevoerd zijn, te kunnen combineren. Door goed weer, hard werk en zorgvuldige opvolging hebben we bovendien de uitvoeringstermijn kunnen inkorten. Ik wil alle buurtbewoners en handelaars bedanken voor hun begrip en geduld tijdens deze ingrijpende werken.”

  Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “In dit project komen vele partners samen en hebben we door samen te werken een mooi resultaat opgeleverd voor de vele actieve weggebruikers in de regio. We willen meer mensen op de fiets maar dan moeten we ervoor zorgen dat er veilig en comfortabel gefietst kan worden. Daarom blijven we met Vlaanderen investeren. Deze legislatuur voorzien we meer dan 1 miljard euro voor fietsinfrastructuur.”

  Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe: “Tot voor kort maakten veel fietsers en voetgangers geen gebruik van de rotonde en staken ze over aan de brug. De realisatie van de veilige fietsoversteek op de fietssnelweg F6 tussen Brugge en Gent biedt een antwoord op deze onveilige situatie. Zo werken we steeds verder aan een veilig netwerk van fietssnelwegen in onze provincie. Dit project is een belangrijke stap in de goede richting.”

  Afdelingshoofd Lieven Dejonckheere van De Vlaamse Waterweg nv: “De Moerbruggebrug werd gebouwd eind jaren ’80 en wordt intensief gebruikt. Door de uitgevoerde grote onderhoudswerken kunnen weggebruikers ook in de toekomst vlot en veilig over de brug. De goede samenwerking tussen De Vlaamse Waterweg nv, de gemeente en de provincie verzekerde een vlotte fasering van alle werken. Het eindresultaat mag gezien worden.”

 • Feestelijke opening op dinsdag 9 september

  zondag 28 augustus 2022
  Samen wandelen we de vernieuwde Moerbrugsestraat in en gaan we er gezellig op klinken. Wees erbij!
  foto Feestelijke opening op dinsdag 9 september

  De inwoners van Moerbrugge kregen een uitnodiging voor de opening in de bus. 

  Inschrijven kan tot en met 5 september via dit digitaal formulier. 

 • De werken zijn klaar!

  donderdag 14 juli 2022
  De veilige en comfortabele verbindingsweg tussen Moerbrugge en Oostkamp is een feit! De deadline - bij de start van de werken nog eind augustus voorzien - werd gehaald.
  foto De werken zijn klaar!
  Op donderdagmiddag 14 juli werd de weg tussen Moerbrugge en Oostkamp geopend voor het verkeer.

  Veilig en comfortabel voor alle weggebruikers

  Tijdens de werken, die eind februari van start gingen, werkte de gemeente samen met de provincie en de Vlaamse waterwegbeheerder aan:

  • een logische en comfortabele oversteekplaats voor fietsers op het jaagpad (in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen)
  • een veilige schoolomgeving met een trage weg tussen de rotonde en de school
  • bredere en afgescheiden fietspaden
  • vernieuwde en veiligere kruispunten (ter hoogte van de Rivierstraat en aan de kerk)
  • een structurele onderhoudsbeurt voor de kanaalbrug (door De Vlaamse Waterweg nv)

  Meer info over het project en waarom de werken nodig waren, vind je hier. 

  Afwerking na het bouwverlof

  De aannemer maakte z'n belofte waar om de werken voor de start van het bouwverlof af te ronden zodat vlot verkeer tussen Moerbrugge en Oostkamp opnieuw mogelijk is voor alle weggebruikers. Na het bouwverlof volgt nog de afwerking van de trage weg (met extra toplaag) tussen de school in de Moerbrugsestraat en de rotonde zodat deze volledig klaar is voor de start van het nieuwe schooljaar. Ook de aanplantingen en een aantal kleinere werken (bijvoorbeeld verlichting) worden na het bouwverlof verder bekeken en afgewerkt.

  Dienstverlening van De Lijn 

  De Lijn behoudt tijdens de vakantieperiode de gewijzigde dienstverlening die tijdens de werken van kracht was. Vanaf 1 september wordt de dienstverlening terug aangepast, tegelijkertijd worden een aantal verbeteringen meegenomen. Meer info volgt later en is te vinden via de website van De Lijn. Tot 1 september blijft het eenrichtingsverkeer in de Lettenburgstraat van kracht. 

  Dank je wel 

  Deze ingrijpende werken zorgden onvermijdelijk voor hinder. We willen de buurtbewoners en ondernemers uitdrukkelijk bedanken voor hun begrip en geduld. Op vrijdagavond 9 september klinken we samen nog op de goede afloop, een uitnodiging voor dit feestelijke moment volgt later nog.
 • Fase 3 op komst

  vrijdag 10 juni 2022
  De laatste fase van de werken komt eraan. Vanaf maandag 13 juni tot het bouwverlof half juli wordt er gewerkt in de Moerbrugsestraat en wordt het kruispunt van de Rivierstraat met de Moerbrugsestraat heraangelegd.
  foto Fase 3 op komst

  Fase 3 in een notendop

  Wanneer begint en eindigt fase 3?

  • Start werken: maandag 13 juni
  • Einde werken: voor start bouwverlof half juli

  Welke werken worden uitgevoerd tijdens fase 3?

  • afwerking Moerbrugsestraat
  • heraanleg kruispunt Rivierstraat/Moerbrugsestraat

  Wat verandert er aan het kruispunt van de Rivierstraat met de Moerbrugsestraat? 

  • Er komt een voorsorteerstrook: veiliger voor wie van Moerbrugge komt en de Rivierstraat wil inrijden en het afslaand verkeer houdt het verkeer richting Oostkamp ook niet op.
  • Een poorteffect net na de brug moet de snelheid afremmen van het gemotoriseerd verkeer en fietsers die van Oostkamp komen.

  Hinder voor gemotoriseerd verkeer?

  • De verbinding tussen Moerbrugge en Oostkamp is onderbroken door de werken in de Moerbrugsestraat en aan het kruispunt van de Rivierstraat.
  • Het doorgaand gemotoriseerd verkeer volgt de omleiding via de Steenbruggebrug. 
  • De zone tussen het kanaal en de spoorweg is alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers en gemotoriseerd plaatselijk verkeer. Zo wordt een veilige schoolomgeving en de leefbaarheid van de bewoners gegarandeerd tijdens deze laatste fase. Bewoners, bezoekers van deze bewoners en leveranciers kunnen tijdens deze fase al met de auto langs de rotonde en over de afgewerkte kanaalbrug. 

  Hinder voor fietsers en voetgangers? 

  • Fietsers en voetgangers gebruiken de kanaalbrug en volgen de omleiding via de Patersonstraat. 

  Wijzigingen voor gebruikers van De Lijn 

  • De wijzigingen op lijn 20 en lijn 95 blijven van kracht. 
  • De Lijn investeert in een pendelbus tussen de tijdelijke halte Moerbrugge Kerk in de Legeweg en de halte 't Zand. op weekdagen zijn er 5 ritten per dag voorzien. 
  • De aangepaste dienstverlening kan je nakijken via de website van De Lijn. 
  • Niet-bediende haltes: Moerbrugge Rivierstraat, Moerbrugge Brug, Moerbrugge Post, Oostkamp Valkaart en Oostkamp A. Rodenbachstraat. 
  • Tip! Abonneer je op de omleidingsinfo van De Lijn. Zo word je automatisch op de hoogte gebracht wanneer bepaalde haltes niet bediend kunnen worden. 
 • Noodbrug wordt afgebroken

  donderdag 2 juni 2022
  Om de werken veilig te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om het jaagpad tussen Beernem en Moerbrugge volledig af te sluiten van dinsdag 7 tot en met vrijdag 17 juni.
  foto Noodbrug wordt afgebroken

  Vanaf het weekend van 4 en 5 juni kunnen fietsers en voetgangers terug over de kanaalbrug. Kort daarna start De Vlaamse Waterweg nv met het afbreken en weghalen van de noodbrug.

  Verloop van de werken

  Eerst wordt de stelling op beide oevers weggehaald. Nadien komt er een drijvende kraan ter plaatse om de brug weg te nemen. Daarna worden de brugpijlers afgebroken.

  Hinder voor fietsers en voetgangers 

  Om deze werken veilig uit te voeren wordt het jaagpad van dinsdag 7 tot en met vrijdag 17 juni volledig onderbroken tussen Moerbrugge en Beernem. 

  Fietsers en voetgangers volgen in beide richtingen een lokale omleiding via de Patersonstraat, de Gevaartsestraat, via de fietserstunnel onder het spoor richting de Stuivenbergstraat, de Bornebeekstraat en de Halvemaanstraat richting Beernem. 

 • Fase 2 op komst

  woensdag 1 juni 2022
  In het weekend van 4 en 5 juni gaat fase 2 van de werken van start.
  foto Fase 2 op komst

  Fase 2 in een notendop 

  Tijdens de tweede fase van de werken (vanaf het weekend van 4 en 5 juni tot maandag 13 juni) worden de rotonde en de wegenis die aansluit op de brug verder afgewerkt. Ondertussen breekt De Vlaamse Waterweg nv de noodbrug af. 

  Wijzigingen voor fietsers 

  • Fietsers en voetgangers gebruiken de kanaalbrug die intussen klaar is. Richting Oostkamp volgen zij een omleiding via de nieuwe aansluiting met de Patersonstraat.
  • De Kattestraat blijft fietsstraat.
  • Het jaagpad tussen Brugge en Moerbrugge is opnieuw open voor verkeer. Van 7 t.e.m. 17 juni is er wel nog een jaagpadonderbreking tussen Moerbrugge en Beernem om de noodbrug veilig af te breken.

  Wijzigingen voor gemotoriseerd verkeer

  Geen wijzigingen in deze fase. Het gemotoriseerd verkeer blijft een omleiding volgen via Steenbrugge

  Wijzigingen voor gebruikers van De Lijn 

  Er zijn geen wijzigingen voor gebruikers van De Lijn 

  • De wijzigingen op lijn 20 en lijn 95 blijven van kracht. 
  • De Lijn investeert in een pendelbus tussen de tijdelijke halte Moerbrugge Kerk in de Legeweg en de halte 't Zand. op weekdagen zijn er 5 ritten per dag voorzien. 
  • De aangepaste dienstverlening kan je nakijken via de website van De Lijn. 
  • Niet-bediende haltes: Moerbrugge Rivierstraat, Moerbrugge Brug, Moerbrugge Post, Oostkamp Valkaart en Oostkamp A. Rodenbachstraat. 
  • Tip! Abonneer je op de omleidingsinfo van De Lijn. Zo word je automatisch op de hoogte gebracht wanneer bepaalde haltes niet bediend kunnen worden. 
 • Fase 2 & 3 komen eraan

  dinsdag 24 mei 2022
  De werken verlopen vlot. Zo vlot dat de werken anderhalve maand vroeger dan voorzien afgerond kunnen worden. Tegen het bouwverlof half juli is de veilige en comfortabele verbinding tussen Moerbrugge en Oostkamp een feit.
  foto Fase 2 & 3 komen eraan

  De laatste loodjes

  Goed weer, hard werk en zorgvuldige opvolging hebben ervoor gezorgd dat de aannemer de planning kon bijsturen. Alle werken worden afgerond tegen de start van het bouwverlof half juli, dat is anderhalve maand vroeger dan oorspronkelijk voorzien. Tijdens de eerste fase van de werken werd ook al een groot deel van de werken uitgevoerd tussen de Rivierstraat en de rotonde in de Moerbrugsestraat. Daardoor kunnen de laatste fases van de werken snel op elkaar volgen. 

  Fase 2 in een notendop 

  Update 1 juni: De startdatum van fase 2 werd nog lichtjes aangepast. 

  Wanneer begint en eindigt fase 2?

  • Start: weekend 4/5 juni
  • Einde: maandag 13 juni

  Welke werken worden uitgevoerd tijdens fase 2?

  • afwerking rotonde 
  • afbraak noodbrug door De Vlaamse Waterweg nv

  Hinder voor gemotoriseerd verkeer?

  • De verbinding tussen Moerbrugge en Oostkamp is onderbroken door werken aan de rotonde.
  • Het doorgaand gemotoriseerd verkeer volgt de omleiding via de Steenbruggebrug. 

  Hinder voor fietsers en voetgangers? 

  • Fietsers en voetgangers gebruiken de kanaalbrug die intussen klaar is. Richting Oostkamp volgen zij een omleiding via de nieuwe aansluiting met de Patersonstraat.
  • De Kattestraat blijft fietsstraat.
  • Het jaagpad tussen Brugge en Moerbrugge is opnieuw open voor verkeer. Van 7 t.e.m. 17 juni is er wel nog een jaagpadonderbreking tussen Moerbrugge en Beernem om de noodbrug veilig af te breken.  

  Wijzigingen voor gebruikers van De Lijn 

  • De wijzigingen op lijn 20 en lijn 95 blijven van kracht. 
  • De Lijn investeert in een pendelbus tussen de tijdelijke halte Moerbrugge Kerk in de Legeweg en de halte 't Zand. op weekdagen zijn er 5 ritten per dag voorzien. 
  • De aangepaste dienstverlening kan je nakijken via de website van De Lijn. 
  • Niet-bediende haltes: Moerbrugge Rivierstraat, Moerbrugge Brug, Moerbrugge Post, Oostkamp Valkaart en Oostkamp A. Rodenbachstraat. 
  • Tip! Abonneer je op de omleidingsinfo van De Lijn. Zo word je automatisch op de hoogte gebracht wanneer bepaalde haltes niet bediend kunnen worden. 

  Fase 3 in een notendop

  Wanneer begint en eindigt fase 3?

  • Start werken: maandag 13 juni
  • Einde werken: voor start bouwverlof half juli

  Welke werken worden uitgevoerd tijdens fase 3?

  • afwerking Moerbrugsestraat
  • heraanleg kruispunt Rivierstraat

  Hinder voor gemotoriseerd verkeer?

  • De verbinding tussen Moerbrugge en Oostkamp is onderbroken door de werken in de Moerbrugsestraat en aan het kruispunt van de Rivierstraat.
  • Het doorgaand gemotoriseerd verkeer volgt de omleiding via de Steenbruggebrug. 
  • De zone tussen het kanaal en de spoorweg is alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers en gemotoriseerd plaatselijk verkeer. Zo wordt een veilige schoolomgeving en de leefbaarheid van de bewoners gegarandeerd tijdens deze laatste fase. Bewoners, bezoekers van deze bewoners en leveranciers kunnen tijdens deze fase al met de auto over de afgewerkte kanaalbrug. 

  Hinder voor fietsers en voetgangers? 

  • Fietsers en voetgangers blijven de omleiding via de Patersonstraat volgen. 

  Wijzigingen voor gebruikers van De Lijn 

  • De wijzigingen op lijn 20 en lijn 95 blijven van kracht. 
  • De Lijn investeert in een pendelbus tussen de tijdelijke halte Moerbrugge Kerk in de Legeweg en de halte 't Zand. op weekdagen zijn er 5 ritten per dag voorzien. 
  • De aangepaste dienstverlening kan je nakijken via de website van De Lijn. 
  • Niet-bediende haltes: Moerbrugge Rivierstraat, Moerbrugge Brug, Moerbrugge Post, Oostkamp Valkaart en Oostkamp A. Rodenbachstraat. 
  • Tip! Abonneer je op de omleidingsinfo van De Lijn. Zo word je automatisch op de hoogte gebracht wanneer bepaalde haltes niet bediend kunnen worden. 

  Blijf op de hoogte! 

  De bewoners van Moerbrugge en Steenbrugge ontvangen een uitgebreide bewonersbrief in de bus (zie ook hieronder). Meer informatie is ook steeds te vinden op deze webpagina, in De Merel en op onze Facebookpagina. Liever het laatste nieuws onmiddellijk in je mailbox? Schrijf je dan zeker in voor onze wekelijkse, digitale nieuwsbrief.

 • Ondertussen op de werf ...

  dinsdag 3 mei 2022
  De onderhoudswerken aan de kanaalbrug en de heraanleg van de Moerbrugsestraat verlopen vlot.
  foto Ondertussen op de werf ...

  Laatste stand van zaken 

  • De structurele onderhoudswerken van De Vlaamse Waterweg nv aan de kanaalbrug schieten goed op. De brug is intussen gezandstraald en geschilderd. De aannemer heeft de stelling weggenomen. In de week van 2 mei wordt de brug ontgrendeld en platgelegd. De komende weken werkt de aannemer de brug verder af: de slijtlaag op het wegdek wordt aangebracht, de oplegtoestellen - dat zijn de steunpunten tussen het brugdek en de pijlers - worden vervangen en de leuningen worden teruggeplaatst.
  • Ook de werken van de gemeente aan de rotonde en de aansluiting met de Patersonstraat gaan vlot vooruit. De veilige fietsverbinding langs het jaagpad en de trage weg in de Moerbrugsestraat krijgen momenteel volop vorm. 

  Voorbereiding volgende fase

  De volgende fase, die begin juni van start gaat, wordt momenteel volop voorbereid in overleg met alle betrokken partijen. Binnenkort volgt daarover meer info.

 • Kruispunt kerk open voor verkeer

  vrijdag 8 april 2022
  De heraanleg van het kruispunt aan de kerk werd, ondanks de ongunstige weersomstandigheden, tijdig afgerond.
  foto Kruispunt kerk open voor verkeer

  De klinkers op het kruispunt werden uitgebroken en vervangen door asfalt. De weersomstandigheden tijdens de werken zaten niet mee, maar dat hield de aannemer niet tegen om met man en macht door te werken zodat de werken zoals voorzien afgerond konden worden op vrijdag 8 april. In de week van 11 april is het bouwverlof en wordt er niet gewerkt in de Moerbrugsestraat, maar wel aan de kanaalbrug. 

 • Heraanleg kruispunt kerk in week van 4 april

  dinsdag 29 maart 2022
  Van 4 tot en met 8 april wordt het kruispunt aan de kerk (Sint-Godelievestraat - Legeweg - Oedelemsestraat) heraangelegd. Het gemotoriseerd verkeer volgt een (extra) omleiding, fietsers en voetgangers kunnen wel steeds passeren.
  foto Heraanleg kruispunt kerk in week van 4 april

  De werken worden bewust uitgevoerd tijdens de eerste week van de paasvakantie om de impact van deze werken zo veel mogelijk te beperken. 

  Gevolgen voor het verkeer 

  Gemotoriseerd verkeer

  Voor gemotoriseerd verkeer is er een extra omleiding:

  • Richting Brugge: via Beverhoutstraat en Van Cailliedreef 
  • Richting Oedelem: via Veldstraat en Beverhoutstraat 

  Deze straten blijven toegankelijk voor tweerichtingsverkeer, maar de omleiding wordt opgesplitst tussen de Van Cailliedreef en de Veldstraat om de impact voor de bewoners tijdens deze week te beperken. 

  Fietsers en voetgangers

  Fietsers en voetgangers kunnen steeds veilig passeren. 

  Busverkeer

  In de week van 4 april is er geen bediening van De Lijn. De pendelbus tussen de tijdelijke halte Moerbrugge Kerk in de Legeweg en de halte 't Zand rijdt dus niet. 

  Aanpassing parkeerstrook Legeweg

  We grijpen de onderbreking van het kruispunt aan om verbeteringswerken uit te voeren aan de parkeerstrook in de Legeweg, vanaf de kerk tot aan huisnummer 17. In de week van 11 april wordt ook de oprit van de toegangsweg naast de kerk in de Legeweg heraangelegd. 

 • Ondertussen op de werf ...

  vrijdag 25 maart 2022
  De weergoden zijn de werken in Moerbrugge goedgezind. Alle werken zitten, een maand na de start, mooi op schema.
  foto Ondertussen op de werf ...

  Laatste stand van zaken 

  • De heraanleg van de rotonde is volop bezig en ook de veilige fietsverbinding krijgt al vorm. Binnenkort krijgt het oorlogsmonument een nieuwe plaats. Tegelijkertijd worden ook de eerste wegenwerken uitgevoerd in de Moerbrugsestraat zelf, tussen de rotonde en de Rivierstraat.
  • Ook de structurele onderhoudswerken van De Vlaamse Waterweg nv aan de kanaalbrug schieten op. De brug is intussen volledig ingepakt, kunstenaar Christo had het wellicht graag gezien. De komende weken wordt de brug van kop tot teen gezandstraald. Om de uitvoeringstermijn zo veel mogelijk te beperken wordt er de komende weken ook op zaterdag gewerkt.
 • Werken kanaalbrug I Weekendwerk op zaterdag tussen half maart en half april

  woensdag 16 maart 2022
  Tussen half maart en half april wordt er ook op zaterdag verder gewerkt aan de kanaalbrug.
  foto Werken kanaalbrug I Weekendwerk op zaterdag tussen half maart en half april

  Werken op zaterdag

  Aannemer Besix, dat is de aannemer die in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv, de structurele onderhoudswerken uitvoert aan de brug, zal tijdens enkele weekends ook op zaterdag doorwerken. Dit om de uitvoeringstermijn (en bijhorende hinder) zo kort mogelijk te houden.

  Concreet gaat het over volgende data:

  • zaterdag 19 maart
  • zaterdag 26 maart
  • zaterdag 2 april
  • zaterdag 9 april

  Geluidshinder tijdens zandstraalwerken

  Een van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden, is het zandstralen van de brug en dit gaat onvermijdelijk ook gepaard met enige geluidshinder. In totaal zal er een 9-tal dagen gezandstraald worden en dit op de volgende dagen:

  • van zaterdag 19 maart tot en met donderdag 24 maart (niet op zondag)
  • van dinsdag 29 maart tot en met vrijdag 1 april

  Afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele onvoorziene omstandigheden kan deze planning nog licht verschuiven. 

 • Werken kanaalbrug I Fiets aan de hand bij gebruik tijdelijke noodbrug

  vrijdag 4 maart 2022
  De Vlaamse Waterweg nv en de politie hebben beslist om (brom)fietsers die de noodbrug gebruiken, te laten afstappen. Op die manier wordt de geluidsoverlast voor de buurt beperkt. Dank aan iedereen die dit respecteert.
  foto Werken kanaalbrug I Fiets aan de hand bij gebruik tijdelijke noodbrug
  De afgelopen dagen ontvingen we verschillende vragen en opmerkingen over de tijdelijke noodbrug van De Vlaamse Waterweg nv die fietsers en voetgangers kunnen gebruiken tijdens de werken aan de kanaalbrug en in de Moerbrugsestraat. De toegankelijke hellingen nodigen uit om (snel) te fietsen, maar dit veroorzaakt geluidshinder voor de buurtbewoners en maakt de verkeerssituatie op de brug voor andere gebruikers onveiliger.

  Zoeken naar oplossingen

  Verschillende technische oplossingen werden bekeken, maar het is niet evident om een oplossing te vinden die in alle (weer)situaties veilig genoeg blijft en bovendien betaalbaar is, aangezien het gaat over een tijdelijke situatie. De waterwegbeheerder blijft de komende weken verder zoeken en test nog verschillende mogelijke oplossingen uit.

  (Brom)fietsers stappen af

  De waterwegbeheerder en de politie hebben beslist om fietsers vanaf nu te laten afstappen. Zij mogen dus enkel met de fiets aan de hand over de brug.
   
  Aan de brug komt duidelijke signalisatie en De Vlaamse Waterweg nv bekijkt ook of er fysieke barrières kunnen komen zonder de toegankelijkheid voor bijvoorbeeld bakfietsen te beperken.
 • Onderhoudswerken kanaalbrug: lawaaihinder mogelijk tijdens eerste werkweek

  dinsdag 1 maart 2022
  De Vlaamse Waterweg nv heeft ons laten weten dat de werken die deze week uitgevoerd worden aan de kanaalbrug meer lawaaihinder veroorzaken dan voorzien.
  foto Onderhoudswerken kanaalbrug: lawaaihinder mogelijk tijdens eerste werkweek
  Vandaag is De Vlaamse Waterweg nv gestart met de structurele onderhoudswerken aan de kanaalbrug. In de week van 28 februari wordt het brugwegdek verwijderd zodat de brug vervolgens omhoog gezet kan worden voor straal- en schilderwerken. De aannemer was van plan om de eerste werken uit te voeren met een freesmachine. Maar omwille van vervormingen in de brugdekplaat werd de uitvoeringsmethode intussen aangepast. De bovenste laag wordt nu afgeschoten en dat zorgt voor meer lawaai dan voorzien.
   
  De meest lawaaierige werken worden deze week afgerond en worden uitgevoerd tijdens de werkuren. De waterwegbeheerder excuseert zich alvast voor deze onvoorziene hinder en dankt de buurtbewoners voor het begrip .
 • Fase 1 van de werken van start: brug en rotonde vanaf 28 februari onderbroken

  donderdag 24 februari 2022
  De heraanleg van de Moerbrugsestraat door de gemeente en de onderhoudswerken aan de kanaalbrug door De Vlaamse Waterweg nv starten op maandag 28 februari.
  foto Fase 1 van de werken van start: brug en rotonde vanaf 28 februari onderbroken

  Wanneer begint en eindigt fase 1?

  • Start werken: maandag 28 februari 
  • Einde werken: begin juni

  Welke werken worden uitgevoerd tijdens fase 1?

  • heraanleg rotonde en aansluiting met Patersonstraat door gemeente
  • onderhoudswerken kanaalbrug door De Vlaamse Waterweg nv

  Hinder voor gemotoriseerd verkeer

  • De kanaalbrug is onderbroken.
  • Het doorgaand gemotoriseerd verkeer volgt de omleiding via de Steenbruggebrug (zie omleidingsplan). Voor doorgaand verkeer blijft deze omleiding van kracht tot eind augustus. 

  Hinder voor fietsers en voetgangers

  • De kanaalbrug is onderbroken.
  • Fietsers en voetgangers maken gebruik van de noodbrug.
  • De noodbrug komt aan de kant van Beernem, daar waar het kanaal smaller wordt.
  • Uit veiligheidsredenen wordt het jaagpad tussen Moerbrugge en Brugge volledig onderbroken voor fietsers en voetgangers. Er komt een werfzone tussen de kanaalbrug en de Warandeputten en het jaagpad zelf wordt gebruikt voor werfverkeer. 

  Wijzigingen voor gebruikers van De Lijn (vanaf dinsdag 1 maart)

  • Vanaf dinsdag 1 maart zijn er wijzigingen op lijn 20 en lijn 95. 
  • De Lijn investeert in een pendelbus tussen de tijdelijke halte Moerbrugge Kerk in de Legeweg en de halte 't Zand. op weekdagen zijn er 5 ritten per dag voorzien. 
  • De aangepaste dienstverlening kan je nakijken via de website van De Lijn. 
  • Niet-bediende haltes: Moerbrugge Rivierstraat, Moerbrugge Brug, Moerbrugge Post, Oostkamp Valkaart en Oostkamp A. Rodenbachstraat. 
  • Tip! Abonneer je op de omleidingsinfo van De Lijn. Zo word je automatisch op de hoogte gebracht wanneer bepaalde haltes niet bediend kunnen worden. 

  Voorbereidende werken 

  Ter voorbereiding van de heraanleg van de Moerbrugsestraat staan er vanaf eind januari voorbereidende nutswerken en werken voor de bouw van de noodbrug gepland. In het bericht hieronder vind je daar meer info over terug. 

  Wat volgt er na fase 1?

  • Van begin juni tot half juli: Moerbrugsestraat tussen rotonde en Rivierstraat 
  • Van tweede week van augustus tot eind augustus: kruispunt Rivierstraat 

  Meer info over deze fases volgt later. 

  Blijf op de hoogte! 

  De bewoners van Moerbrugge en Steenbrugge ontvangen per fase een uitgebreide bewonersbrief in de bus (de laatste vind je hieronder terug). Meer informatie is ook steeds te vinden op deze webpagina, in De Merel en op onze Facebookpagina. Liever het laatste nieuws onmiddellijk in je mailbox? Schrijf je dan zeker in voor onze wekelijkse, digitale nieuwsbrief.

 • Voorbereidende werken met hinder vanaf 21 februari

  donderdag 17 februari 2022
  In de week van 21 februari wordt er een boring onder het kanaal uitgevoerd ter voorbereiding van de heraanleg van de Moerbrugsestraat. Er is hinder voor fietsers en het gemotoriseerd verkeer in de Moerbrugsestraat en de Sint-Godelievestraat.
  foto Voorbereidende werken met hinder vanaf 21 februari
  • Van 21 februari tot eind februari
  • Er wordt een leiding onder het kanaal geboord, van aan de Moerbrugsestraat (bushalte aan rondpunt) naar de Sint-Godelievestraat even voorbij de Kattestraat.
  • Tijdens de werken kunnen er tijdelijk machines op de rijweg en het fietspad staan.
  • Fietsers vanuit Oostkamp richting Moerbrugge worden omgeleid via de Rivierstraat en Patersonstraat.
  • Doorgaand autoverkeer blijft steeds mogelijk. Het verkeer ter hoogte van de werkzones zal over 1 rijstrook geleid worden. 
 • Voorbereidende werken met hinder voor fietsers vanaf 14 februari

  donderdag 10 februari 2022
  De heraanleg van de Moerbrugsestraat door de gemeente en de onderhoudswerken aan de kanaalbrug door De Vlaamse Waterweg nv starten op maandag 28 februari en worden momenteel volop voorbereid. Vanaf maandag 14 februari is er hinder voor de fietsers en voetgangers.
  foto Voorbereidende werken met hinder voor fietsers vanaf 14 februari

  Korte omleiding voor fietsers in Moerbrugsestraat vanaf 14 februari tot eind februari

  In de laatste week van februari staat een boring onder het kanaal gepland. Deze werken worden vanaf 14 februari in de Moerbrugsestraat voorbereid. Daardoor is er hinder op het fietspad mogelijk. Fietsers die in de richting van Moerbrugge fietsen volgen vanaf maandag 14 februari tot eind februari een korte omleiding via de Rivierstraat en de Patersonstraat. 

  Jaagpad tussen Moerbrugge en Beernem onderbroken vanaf 15 tot 25 februari 

  De Vlaamse Waterweg nv start met de bouw van de noodbrug. Deze brug kunnen fietsers en voetgangers gebruiken tijdens de onderhoudswerken aan de brug, vanaf 28 februari tot begin juni. Om de brug en de flauwe aanloophellingen veilig op te bouwen wordt het jaagpad tussen Moerbrugge en Beernem vanaf dinsdag 15 tot en met 25 februari volledig onderbroken voor fietsers en voetgangers. 

  De brug wordt aangevoerd met een binnenschip en gemonteerd vanop het water. In de week van 14 februari worden via de Oostdijk en de Westdijk de brugpijlers en het materiaal voor de aanloophellingen geleverd. Lichte lokale hinder op beide oevers is mogelijk. 

 • Start voorbereidende nutswerken en bouwen noodbrug voor fietsers

  vrijdag 21 januari 2022
  Ter voorbereiding van de heraanleg van de Moerbrugsestraat staan er vanaf 26 januari nutswerken op de planning. Vanaf 28 januari wordt de tijdelijke fietsersbrug gebouwd. Deze werken zorgen plaatselijk voor verkeershinder. Op 31 januari is de kanaalbrug 1 uur onderbroken.
  foto Start voorbereidende nutswerken en bouwen noodbrug voor fietsers

  Nutswerken in Rivierstraat en in Patersonstraat tussen station en Rivierstraat

  • Vanaf 26 januari, minstens een werkweek
  • Verkeer kan steeds door.

  Boring onder het kanaal - fietsers worden plaatselijk omgeleid

  • Van 21 februari tot eind februari
  • Er wordt een leiding onder het kanaal geboord, van aan de Moerbrugsestraat (bushalte aan rondpunt) naar de Sint-Godelievestraat even voorbij de Kattestraat.
  • Fietsers vanuit Oostkamp richting Moerbrugge worden omgeleid via de Rivierstraat en Patersonstraat.
  • Doorgaand autoverkeer blijft steeds mogelijk. Het verkeer t.h.v. de werkzones zal over 1 rijstrook geleid worden. 

  Plaatsen tijdelijke brug voor voetgangers en fietsers - Westdijk kant Beernem onderbroken 

  • Vanaf 28 januari wordt de noodbrug voor fietsers en voetgangers geplaatst.
  • Komt aan de kant van Beernem, daar waar kanaal smaller wordt.
  • Werken worden gedeeltelijk vanop water uitgevoerd waardoor hinder beperkt blijft. 
  • Van 15 tot 25 februari is Westdijk kant Beernem onderbroken voor fietsers en voetgangers. Het jaagpadverkeer van en naar Beernem volgt een omleiding.

  Kanaalbrug 1 uur onderbroken op 31 januari

  Op maandag 31 januari zal de brug van 5 tot 6 uur 's morgens volledig onderbroken zijn om de laatste opmetingen te doen, dit in voorbereiding van de grote onderhoudswerken aan de brug. 

  Eigenlijke wegenwerken starten op 28 februari 

  De werken aan de kanaalbrug en de heraanleg van de rotonde en de Moerbrugsestraat starten op maandag 28 februari. Vanaf dan is de doortocht van en naar Moerbrugge onderbroken voor het gemotoriseerd verkeer. Meer informatie hierover volgt nog via onze nieuwsbrief en Facebook.

 • Informatie over de geplande wegenwerken Moerbrugsestraat

  dinsdag 12 oktober 2021 foto Informatie over de geplande wegenwerken Moerbrugsestraat

   

  Op maandagavond 20 september organiseerde de gemeente, het mobiliteitsbureau Vectris, De Vlaamse Waterweg nv en de provincie West-Vlaanderen een infovergadering om de geplande wegenwerken in de Moerbrugsestraat toe te lichten aan de mensen van Moerbrugge en Steenbrugge. 

  We hebben de info samengevat in een folder die we in Moerbrugge en Steenbrugge bussen.

  Heb je vragen over dit project?

  De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be 

 • Heraanleg Moerbrugsestraat | aanbestedingsdossier en samenwerking met provincie West-Vlaanderen goedgekeurd

  vrijdag 17 september 2021
  In 2022 wordt de Moerbrugsestraat (fiets)veiliger gemaakt. De Gemeenteraad heeft op 16 september 2021 het aanbestedingsdossier en de samenwerkingsovereenkomst met de provincie goedgekeurd.
  foto Heraanleg Moerbrugsestraat | aanbestedingsdossier en samenwerking met provincie West-Vlaanderen goedgekeurd

  Een (fiets)veilige as tussen Moerbrugge en Oostkamp en een veilige fietsverbinding tussen de jaagpaden

  • De Moerbrugsestraat en de rotonde aan het kanaal zijn in slechte staat. De gemeente zal volgend jaar de straat en de rotonde volledig vernieuwen en (fiets)veiliger inrichten.
  • Daarnaast maken we samen met de provincie de fietsverbinding tussen de jaagpaden (tussen de school en de Warandeputten) vlotter en veiliger. Deze fietsverbinding behoort tot de fietssnelweg F6 Gent-Brugge, waardoor we op financiële steun kunnen rekenen van het Fietsfonds van de provincie West-Vlaanderen.
  • Voor de uitvoering van de werken zijn grondinnames nodig.

  De Gemeenteraad heeft in zitting van 16 september 2021 de samenwerkingsovereenkomst met de provincie en het aanbestedingsdossier goedgekeurd en de overeenkomsten met de grondeigenaars vastgesteld.

  De procedure om een aannemer aan te stellen, kan nu opgestart worden. 

  De werken gebeuren samen met andere werken, om de verkeershinder te beperken:

  • Aanleg van een veilige trage weg tussen de rotonde en de school in de Moerbrugsestraat.
  • Asfalteren van het kruispunt Sint-Godelievestraat met de Legeweg.
  • Onderhoudswerken aan brug over kanaal door de Vlaamse Waterweg.

  Investering

  Geraamde kostprijs van de werken is 924.000 euro (incl. btw), waarvan 828.000 euro voor de gemeente en 96.000 euro voor de provincie.

  Burgemeester Jan de Keyser: “Op maandag 20 september lichten we het hele project toe aan de bevolking, samen met het minderhinderplan dat we samen met het mobiliteitsbureau Vectris, de school en de handelaars uitgewerkt hebben. Het streefdoel is om de werken te starten in maart 2022. Dit project is de laatste schakel in het veiliger en comfortabeler maken van de verbindingsweg tussen Moerbrugge en Oostkamp en tevens een verkeersveilige omgeving creëren voor de kinderen die school lopen in de Moerbrugsestraat.”

 • We werken verder aan de verkeersveiligheid in Moerbrugge

  vrijdag 27 augustus 2021
  De Moerbrugsestraat, tussen het kanaal en de nieuwe spoorwegbrug, wordt in 2022 vernieuwd en (fiets)veiliger gemaakt. Op maandag 20 september 2021 zullen we het dossier toelichten aan de ruime bevolking.
  foto We werken verder aan de verkeersveiligheid in Moerbrugge

  In 2022 zullen we de Moerbrugsestraat, tussen het kanaal en de nieuwe spoorwegbrug, vernieuwen en (fiets)veiliger maken. Na de aanleg van een nieuwe spoorwegbrug en het vernieuwen van de Stationsstraat is dit de laatste schakel in het veiliger en comfortabeler maken van de verbindingsweg tussen Moerbrugge en Oostkamp.

  Geplande vernieuwingen:

  • Heraanleg van de Moerbrugsestraat, incl. de rotonde en het kruispunt met de Rivierstraat.
  • Aanleg van nieuwe fietspaden.
  • Aanleg van een veilige verbindingswegel tussen de nieuwe schoollocatie (Moerbrugsestraat 20) en het rondpunt.
  • Optimalisatie van de fietsverbindingen langs het kanaal: veilige oversteek voor fietsers en voetgangers (samenwerking Provincie).

  Deze werken worden gecombineerd met:

  • Vernieuwen van de nutsleidingen en de openbare verlichting.
  • Vervangen van de klinkers op het kruispunt Legeweg/Oedelemsestraat door asfalt.
  • Grote onderhoudswerken aan de brug over het kanaal (De Vlaamse Waterweg).

  Tijdslijn

  Het volledige renovatieproject willen we afgewerkt zien tegen 1 september 2022. Vooraleer er effectief gestart kan worden, moet er nog heel wat gebeuren, zoals het doorlopen van de vergunningsprocedure en de aanbestedingsdossier en het uitwerken van de minder-hinder-maatregelen. Op dit laatste willen we immers hard inzetten omdat de wegenwerken een impact zullen hebben op het verkeer en de bereikbaarheid van de woningen en de handelszaken. Daarom was er op donderdag 26 augustus 2021 een eerste overleg met de winkeliers en ondernemers van Moerbrugge. De resultaten van dit overleg nemen we mee in het dossier dat we op donderdag 16 september 2021 aan de Gemeenteraad zullen voorleggen. Daarna, op maandag 20 september 2021, zullen we het dossier toelichten aan de ruime bevolking. De Moerbruggenaren ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging. De startdatum van de werken is voorzien in de tweede helft van maart 2022.

Foto's

 • P2546 E 2022.05.10 (1)
Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Wegenwerken: gemeente Oostkamp. Fietsverbinding jaagpad i.s.m. provincie West-Vlaanderen | Onderhoudswerken brug: De Vlaamse Waterweg nv
 • Studiebureau: Wegendossier: Lobelle | Adviesbureau mobiliteit: Vectris
 • Aannemer: Wegenwerken: Verhegge | Onderhoudswerken brug: Besix nv
 • Startdatum: maandag 28 februari 2022
 • Einddatum: vrijdag 15 juli 2022
 • Kostprijs: 1 miljoen euro (incl. btw)

Deelgemeente

Oostkamp
LCP